Results

0 Entities | 0 Marked | 0 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "WebPage","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://capitalbikepark.se"}, "headline":"Utomhussäsongen är i gång !!!","description":"By    Andy    27 mars 2024   Categories:  Okategoriserade","about":[],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2024-06-19T05:54:51","dateModified":"2024-06-19T05:54:51"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate

TEXT

Capital Bikepark ? Inomhushall för BMX, MTB, skateboard & inlines

Utomhussäsongen är i gång !!!

27 mars 2024

Utomhussäsongen är igång, vi har märkt att våra medlemmar söker sig till utomhusparkerna . Som vanligt stänger Capitalbikepark under sommaren med eventuellt enstaka öppet dagar vid dåligt väder och lov camp. Så håll koll på siten under ?Öppettider? och på våra sociala medier.

Ni som är medlemmar är välkomna att köra i utomhus ramp utanför Capitalbikepark.

Se till att ha koll på öppettiderna, hallen kan vara sporadiskt öppen.

Kallelse till Capital Bikepark Locals CK årsmöte -24

25 februari 2024

Onsdagen den 20 Mars 19:00 i Capital Bikepark hallen Visättra
Föreningen bjuder på fika i samband med mötet.

Föreningen välkomnar fler medlemmar att delta i föreningens verksamhet. Om du är intresserad av att engagera dig i föreningsarbetet som ledare, styrelseledamot, suppleant, revisor så hör av dig via epost till

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Fastställande av arvoden till ledare och funktionärer

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Välkommen,
Styrelsen
Capital Bikepark Locals CK

Nu är det snart dags att teckna nytt medlemskap för 2024!!!

27 december 2023 02 januari 2024

Nu är det snart nytt år och nytt medlemskap gäller för alla som kommer besöka hallen under föreningens öppettider under 2024.

Swisha 200:-( skriv medlemmens namn och personnummer ) till 1236701122 .

Ny undertecknad ansvarsfriskrivning gäller för alla i år även om man lämnat en tidigare.

Nytt för i år är att vi nu är medlemmar i Svenska cykelförbundet istället för korpen. I år ingår ingen olycksfallsförsäkring i medlemskapet utan besökarna får själva ansvara för egna försäkringar.

Angående dedikerade Kickbike pass

26 december 2023 27 december 2023

Diskussion kring Mixöppet (märkt ?Öppet? i kalender) och dedikerad Kickbike öppet.

Det har nu visat sig att det i nuläget inte finns tillräckligt intresse för att hålla öppet i hallen för dedikerade Kickbike pass, det gäller både för få ledare som kan hålla öppet samt för få kickbike besökare per pass för att det skall bära sig ekonomiskt. För att det skall bära sig ekonomiskt så bör det vara minst 10 betalande åkare per pass.

Styrelsen har därför beslutat att vi åter igen skall hålla Mixöppet (märks ?Öppet? i kalendern) en del av passen per vecka där alla får vara med BMX, MTB, Kickbike, skateboard ,inlines och rullskridskor, men med den begränsning att åkare under 13 år måste ha vårdnadshavare på plats under hela träningspasset.

Om gruppen Kickbike åkare och dess föräldrar ändå vill genomföra separata Kickbike pass, så är de välkomna att samla ihop åkare/ledare och hyra hallen per timme kontakta då

Separat Kickbike öppet i Capital Bikepark

14 november 2023

Efter att det skett en olyckshändelse i hallen i samband med att det var öppet för mixad träning i hallen tidigare i veckan, så har det framförts önskemål om att kickbike åkning inte bör köras i samband med cykel-öppet. I nuläget är det en mindre grupp av kickbike föräldrar som framfört detta önskemål.

Vi i styrelsen för Capital Bikepark Locals CK är inte främmande för att kickbike åkning i

Men för att detta skall kunna ske, så behövs det ledare som intresserade av att hålla kickbike öppet.

De ledare som idag ställer upp för att hålla öppet i hallen är primärt intresserade av BMX/MTB och våra mix-träningspass har då gjort det möjligt för fler sporter att nyttja hallen samtidigt. Så för att vi skall kunna hålla dedikerade Kickbike pass så behöver vi fler ledare, kickbike föräldrar, äldre kickbike ungdomar/utövare.

Styrelsen har beslutat att vi skall försöka hålla ett dedikerat kickbike pass per vecka fram till jul under vardagarna. Vi planerar att tillsvidare hålla minst ett mix-öppet pass för BMX/MTB/Kickbike, men med den förändringen att barn som deltar på dessa pass skall vara 13år eller äldre.

Om Kickbike gruppen önskar att vi även under 2024 skall fortsätta med dedikerade Kickbike öppet tider, så måste vi hitta personer som kan ställa upp som ledare för dessa pass. Det bör finnas minst 2 ledare per pass + en backup ifall någon blir sjuk eller får förhinder.

By 16 september 2023 08 november 2023 Categories: Okategoriserade

Till våra medlemmar i föreningen Capitalbikepark Locals CK!!

Det är en del förändringar i föreningen, det är viktigt att alla läser detta innan ni besöker hallen.

Föreningen kommer gå ur korpen och istället gå med i Svenska Cykelförbundet vilket är mer passande för vår verksamhet.

Det innebär att föreningen ej kommer att erbjuda den kollektiva olycksfallsförsäkring vi haft genom korpen. All åkning och vistelse i hallen är på egen risk !

Som medlem måste man själv se till att ha sina egna försäkringar !!

Det kommer även justera priserna något.

Medlemskap :200kr/kalender år

Entre? :60kr per träningspass.

Klippkort :10 gånger :500kr (är personligt)

Man kommer endast kunna betala medlemsavgiften och entréer med Swish !!! Till detta nummer 123 670 11 22 (betala först när ni är på plats i hallen !!)

Kiosk, butik m.m kan betalas med kort eller Swish till detta nummer 123 239 16 05.

Viktigt är att ni inte betalar något innan ni är på plats i receptionen i hallen. För att undvika fel och att vi missar att registrera någon betalning !!

Kontanter försvinner helt !!! Alltså man kan ej betala med kontanter !!

Styrelsen Capitalbikepark Locals

Extra årsmöte 4:e sep kl.19.00

By 15 augusti 2023 Categories: Okategoriserade

Styrelsen bjuder in till extra årsmöte den 4:e September kl:19 i hallen.Föreningen bjuder på fika.

Visa statistik och annonser

Gott nytt år. Dags att teckna nytt medlemskap för 2023

By 02 januari 2023 Categories: Okategoriserade

Nu är det nytt år och nytt medlemskap gäller för alla som kommer besöka hallen under 2023.

För er som var medlemmar under 2022 räcker det med att Swisha 150:-( skriv medlemmens namn och personnummer ) till 1236701122 (är du under 18 år ska målsman även skriva under).

Ta med kopia på swish inbetalning och( ansvarfriskrivningen finns att skriv på i hallen om man inte lämnat en 2022) vid första besöket 2023.

Jullovs Camp Kickbike/BMX Onsdagen 28 december kl.12-16

By 16 december 2022 16 december 2022 Categories: Okategoriserade

Om intresse finns så kör vi nu, ett fyra timmars Camp med instruktörer i BMX & Kickbike på plats. Endast föranmälda platser !! Vi återkommer efter sista anmälningsdag (22 dec..) om man har fått plats till campet m.m. !!

Denna dag är det endast camp deltagare som får åka i hallen.

Plats: Capitalbikepark Dag: Onsdag 28 December. Tid: 12.00-16.00

Ett lättsamt camp här kan man välja om man bara vill hänga för att hitta nya vänner med samma intresse eller utveckla sin åkning med sin Kickbike eller BMX ,eller varför inte ta med både sin BMX och Kickbike om man har ett intresse för båda. Våra instruktörer cirkulerar i hallen och ger tips råd.

Vi kommer även ha ett begränsat antal hyr utrustning på plats för den som är sugen att prova på men inte har egen BMX eller Kickbike .

Finns även möjlighet för skateboard intresserade att medverka på Campet ,dock kommer vi denna gång endast ha BMX & Kickbike instruktör på plats.

Vi kommer ha olika roliga kring aktiviteter för att bryta av lite i åkningen. Vad det blir är en överraskning !! Vi har även en mini butik på plats där man kan titta på lite prylar:-)

Vi tar emot begränsat antal deltagare. Blir det färre än 10 deltagare flyttas campet till senare datum. Vi meddelar via mail efter sista anmälningsdag . Blir efterfrågan stor lägger vi till ytterligare en camp dag, vi återkommer i så fall med dag/tid.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in campet med kort varsel vid sjukdom eller för få deltagare !!! Viktigt är om man har minsta tecken på sjukdom måste man stanna hemma.

Kickbike eller BMX). Skriv även om ni är medlemmar eller ej.

Priset är 600:- för medlemmar 2022 . Ej medlem 2022 är priset 750:- och man behöver då om man ej är medlem -2022 även ta med denna blankett underskriven av målsman och åkare.


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 2.74
> api_Cat - TIME: 0.47
> api_Get - TIME: 0.43
> api_beforeFind - TIME: 0.15
> api_afterFind - TIME: 0.03
> api_afterPlaces - TIME: 0.03
> api_afterProducts - TIME: 0.19
> api_afterMovies - TIME: 0
> api_Match - TIME: 0.42
> api_Comp - TIME: 0.07
> api_Disp - TIME: 0.02