Results

11 Entities | 15 Marked | 9 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "Article","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://beznazwiska.pl"}, "headline":"Jakub Jacek ? beznazwiska.pl","description":"Nazywam si? Jakub Jacek i jestem przedsi?biorc?. Poniewa? lubi? porz?dkowa? to, co robi?, przygotowa?em t? stron? jako spis najwa?niejszych przedsi?wzi??, w które zaanga?owa?em si? w ostatnim czasie. Kliknij, aby sprawdzi? projekty, w które jestem zaanga?owany.","image":{"@type": "ImageObject", "url": "https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/d18SJoDo/Zrzut_ekranu_2022_04_20_o_19.15.35.png", "width": 200, "height": 200},"about":[{"@type": "Person","name": "Jakub Jacek"},{"@type": "Thing","name": "performance","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_art"]},{"@type": "Thing","name": "Social Media","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media", "https://www.wikidata.org/wiki/Q202833"]},{"@type": "Thing","name": "online","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Internet", "https://www.wikidata.org/wiki/Q75"]},{"@type": "Person","name": "Jack Productions"}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2023-12-03T12:50:23","dateModified":"2023-12-03T12:50:23"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Jakub Jacek - Person - - 33 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Jakub Jacek</span>
</span>
performance Performance art Thing Media and Entertainment 7 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">performance</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_art" />
</span>
Social Media Social media Thing Hi-Tech Q202833 7 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Social Media</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media" />
</span>
online Internet Thing Hi-Tech Q75 7 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">online</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Internet" />
</span>
Jack Productions - Person - - 7 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Jack Productions</span>
</span>
audio Music Thing Music Q638 7 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">audio</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Music" />
</span>
OS X OS X Thing Software Q14116 7 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">OS X</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/OS_X" />
</span>
Logo Logo Thing Marketing and Advertising Q1886349 7 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Logo</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Logo" />
</span>
assets-landingi.com - Organization - - 7 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">assets-landingi.com</span>
        <link itemprop="url" href="http://assets-landingi.com">
</span>
NFC Near field communication Thing Telecommunications Q273353 7 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">NFC</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication" />
</span>
Seria Seria Place - Q2159472 7 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Seria</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Seria" />
</span>

Rejected entities (see configuration)

Animal: Duck (=> Duck)

TEXT

Jakub Jacek ? beznazwiska.pl

Jakub Jacek<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Jakub Jacek</span>
</span>
? beznazwiska.pl

Nazywam si? Jakub Jacek<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Jakub Jacek</span>
</span>
i jestem przedsi?biorc?. Poniewa? lubi? porz?dkowa? to, co robi?, przygotowa?em t? stron? jako spis najwa?niejszych przedsi?wzi??, w które zaanga?owa?em si? w ostatnim czasie. Kliknij, aby sprawdzi? projekty, w które jestem zaanga?owany.

"Nazywam si? Jakub Jacek<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Jakub Jacek</span>
</span>
i jestem przedsi'biorc?. Poniewa? lubi? porz'dkowa? to, co robi?, przygotowa'em t? stron? jako spis najwa'niejszych przedsi'wzi??, w które zaanga'owa'em si? w ostatnim czasie. Kliknij, aby sprawdzi? projekty, w które jestem zaanga'owany.

"Jakub Jacek<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Jakub Jacek</span>
</span>
? beznazwiska.

Nazywam si? Jakub Jacek<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Jakub Jacek</span>
</span>
i jestem przedsi'biorc?

Poniewa? lubi? porz'dkowa? to, co robi?, przygotowa'em t? stron? jako spis najwa'niejszych przedsi'wzi??, w które zaanga'owa'em si? w ostatnim czasie.

Napisz do mnie "

Sprawd? zakres konsultacji

Konsultacje w zakresie marketingu internetowego, performance<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">performance</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_art" />
</span>
marketingu, lejków marketingowych oraz tworzenia skutecznych stron sprzeda'owych.

W ka'dym tygodniu pisz? o najwa'niejszych zmianach i aktualno'ciach w ?wiecie Social Media<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Social Media</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media" />
</span>
marketingu. Bez spamu, bez pitu-pitu. Samo mi'so !

Sprawd? ofert? marketingow?

Agencja marketingowa specjalizuj'ca si? w performance marketingu

Zbiór dobrych praktyk, darmowe materia'y marketingowe i tanie kursy online<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">online</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Internet" />
</span>
dla ka'dego

Marketingowa Wiedza

Profesjonalna produkcja audio: nagrania live, nagrania studyjne, mix, mastering, realizacja d'wi'ku

Duck Jack Productions<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Jack Productions</span>
</span>

Sprawd? ofert? audio<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">audio</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Music" />
</span>

Fotografia pe'noformatowa i mobilna: portret, natura, reporta?, fotosy, architektura, kulisy, reklama, wydarzenia i koncerty, imprezy okoliczno'ciowe

Foty Beznazwiska

Aplikacja na OS X<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">OS X</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/OS_X" />
</span>
, zapisuj'ca wszystkie otwarte karty przegl'darki do pliku *.txt

Logo<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Logo</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Logo" />
</span>
.png 1x, https:// images.assets-landingi.com<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">assets-landingi.com</span>
        <link itemprop="url" href="http://assets-landingi.com">
</span>
/Lx4vyQi5/Logo.

Nowa generacja wizytówek online wspierana technologi? NFC<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">NFC</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication" />
</span>

Zamów w'asn? kart?

Strona w budowie

Nieregularne audycje dwójki przyjació? opowiadaj'cych bez cenzury o ?yciu w obecnym ?wiecie

Ich P'odne Rozmowy

Logo.png 1x, https:// images.assets-landingi.

Seria<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Seria</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Seria" />
</span>
materia'ów edukacyjnych o zabezpieczeniach kont prywatnych w Social Media i sklep z kluczami U2F

Bezpiecze'stwo w SM

Zamów swój klucz

Zautomatyzowany arkusz projektowy wskazuj'cy moment w dniu na spotach czasowych

Pobierz za darmo !


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 1.55
> api_Cat - TIME: 0.15
> api_Get - TIME: 0.59
> api_beforeFind - TIME: 0.11
> api_afterFind - TIME: 2.36
> api_afterPlaces - TIME: 0.05
> api_afterProducts - TIME: 0.12
> api_afterMovies - TIME: 0.17
> api_Match - TIME: 2.84
> api_Comp - TIME: 0.69
> api_Disp - TIME: 0.02