Results

15 Entities | 12 Marked | 1 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "WebPage","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://webmanset.com.tr"}, "headline":"Web Man?et","description":"Sosyal ?çerik Platformu","about":[{"@type": "Thing","name": "Web","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Internet", "https://www.wikidata.org/wiki/Q75"]},{"@type": "Corporation","name": "Kalyon","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Kalyon_Group", "https://www.wikidata.org/wiki/Q13418161"]},{"@type": "Place","name": "Gaziantep","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Gaziantep", "https://www.wikidata.org/wiki/Q93338"]},{"@type": "Person","name": "Sinan Ate"},{"@type": "Person","name": "Ahmet Ercan"}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2023-03-21T22:22:22","dateModified":"2023-03-21T22:22:22"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Web Internet Thing Hi-Tech Q75 8 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Web</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Internet" />
</span>
Kalyon Kalyon Group Corporation Construction Q13418161 8 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Corporation">
        <span itemprop="name">Kalyon</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kalyon_Group" />
</span>
Gaziantep Gaziantep Place - Q93338 8 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Gaziantep</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gaziantep" />
</span>
Sinan Ate - Person - - 17 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Sinan Ate</span>
</span>
Ahmet Ercan - Person - - 8 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Ahmet Ercan</span>
</span>
Cengiz Holding Cengiz Holding Corporation Construction Q12809050 8 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Corporation">
        <span itemprop="name">Cengiz Holding</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cengiz_Holding" />
</span>
Antalya Antalya Place - Q6487 8 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Antalya</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Antalya" />
</span>
Nas National Academy of Sciences Organization Sciences Q270794 8 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Nas</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/National_Academy_of_Sciences" />
</span>
Art Art Thing Visual Arts Q735 8 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Art</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Art" />
</span>
Para belem Place - Q47593 8 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Para</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/belem" />
</span>
Renk Renk Corporation Manufacturing Q2144015 8 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Corporation">
        <span itemprop="name">Renk</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Renk" />
</span>

Rejected entities (see configuration)

Seduction: Neden (=> Vagina)

Marketing and Advertising: Seo (=> Search engine optimization)

Geographical area: Pará (=> Para)

TEXT

Web<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Web</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Internet" />
</span>
Man?et - Sosyal ?çerik Platformu

Web Man?et

Sosyal ?çerik Platformu

Web Man?et

Sosyal ?çerik Platformu

Kalyon 3 bin ki?ilik konteyner kent kuruyor

8 ?ubat 2023

Kalyon<span itemscope itemtype="http://schema.org/Corporation">
        <span itemprop="name">Kalyon</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kalyon_Group" />
</span>
Holding, Gaziantep<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Gaziantep</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gaziantep" />
</span>
'in ?slâhiye ilçesine 3 bin ki'ilik konteyner kent kurmak için harekete geçti.

Sinan Ate? cinayetinde tetikçi Eray Özya?c? tutukland?

8 ?ubat 2023

Sinan Ate<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Sinan Ate</span>
</span>
? cinayeti soru'turmas? çerçevesinde gözalt'na al'nan tetikçi Eray Özya'c? tutukland?.

Ünlü zelzele Prof?undan vahim sav: 200 bin ki?i göçük alt?nda

8 ?ubat 2023

Zelzele bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Ahmet Ercan</span>
</span>
, yapt??? hesaplamalara nazaran, Pazarc'k-Elbistan sars'nt'lar? sonras? en az 200 bin ki'inin göçük alt'nda oldu'unu öne sürdü.

Peker Holding?den depremzedeler için 5 Milyon TL ba???

8 ?ubat 2023

Ülkemizi derinden sarsan zelzele için Peker Holding'den 5 Milyon TL yard'm?.

Cengiz Holding?den depremzedelere 500 milyon TL ba???

8 ?ubat 2023

Bunun 400 milyon TL'si AFAD'a, 100 milyon TL'si ise AHBAP'a iletildi.

Kahramanmara? için 53 savc? görevlendirildi

8 ?ubat 2023

Adalet Bakan? ve HSK Lideri Bekir Bozda???n talimat'yla, HSK öbür vilayetlerde vazife yapan savc'lardan Kahramanmara??a 30 ek savc? görevlendirildi. Kahramanmara??taki ek görevlendirilen savc? say's? 53?e ç'kt?.

Ad?yaman?da enkaz alt?ndan kurtar?lan bir vatanda?, a?z?nda sigara ile ç?kt?

8 ?ubat 2023

Ad'yaman'da Sonet Tu'tekin isimli ki'i enkaz alt'ndan 3?üncü Kolordu Komutanl????n'n istihkam tabur ögeleri taraf'ndan kurtar'ld?. Tu'tekin, enkaz alt'ndan a'z?ndan sigara ile ç'kt?.

Kaju yemenin s?hhate yararlar? nelerdir?

8 ?ubat 2023

Kalp s'hhatini uygunla't?rmak, sa'l?kl? bir kiloyu korumak yahut ba????kl'k sisteminizi güçlendirmek istiyorsan'z, diyetinize kaju eklemek bunu yapman'n mükemmel bir yoludur.

IFCO aç?ld?: Depremzedelere dayanak TIR?lar? yola ç?kt?

8 ?ubat 2023

Cumhurba?kan? Erdo?an: Depremzedeleri otellere yerle?tirmeye haz?r?z

8 ?ubat 2023

Cumhurba'kan? Recep Tayyip Erdo'an, sars'nt'da hayat'n? kaybedenlerin say's?n'n 8 bin 574?e yükseldi'ini aç'klad?.

Cumhurba?kan? Erdo?an: Vatanda??m?z? Antalya, Mersin?de otellere yerle?tirebiliriz

8 ?ubat 2023

Cumhurba'kan? Recep Tayyip Erdo'an, zelzelede hayat'n? kaybedenlerin say's?n'n 8 bin 574?e yükseldi'ini aç'klad?.

Cumhurba?kan? Erdo?an: Vatanda??m?z? Antalya, Mersin?de otellere yerle?tirebiliriz

8 ?ubat 2023

Cumhurba'kan? Recep Tayyip Erdo'an, zelzelede hayat'n? kaybedenlerin say's?n'n 8 bin 574?e yükseldi'ini aç'klad?.

T?SK: Yaralar?m?z? sarmak için var gücümüzle çal???yoruz

8 ?ubat 2023

?Türkiye Patron Sendikalar? Konfederasyonu (T'SK) olarak, üye sendiklar'm?z ve tüm üye i'letmelerimiz ile ya'anan felaketin yaralar'n? en k'sa müddette sarmak üzere tüm imkanlar'm?zla bo'lge halk'm?z'n ve devletimizin yan'nday'z?

TOBB seferberlik ilan etti: Oda ve borsalardan yard?m ya??yor

8 ?ubat 2023

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli'i?nin (TOBB) Kahramanmara? merkezli ve 10 ili etkileyen zelzelenin yaralar'n? sarmak için yard'm kampanyas? ba'latt?.

Smoothie Diyeti Nedir? Nas?l Ba?lar?m?

8 ?ubat 2023

Bir smoothie diyet plan?, kilo vermenin ve sa'l?kl? olman'n kusursuz bir yoludur. Kilo vermek ve sa'l?kl? olmak için günde birkaç defa smoothie içmekten olu'an besleyici bir diyet plan'd?r. Bir smoothie diyet plan? rastgele bir mühlet boyunca takip?

1 2 3 ? 162

Tan't?m

Jakuzi Kullan?rken Dikkat Edilmesi Gerekenler10 Ocak 2023

Etiketler

2022 Anne Art?? Banka Ba? Borsa Cilt Deprem Dolar Emekli Enflasyon Eyt Faiz Fiyat Gün Kad?n Kan Kilo Konut Kredi Lira Milyar Milyon Neden Oyun Para Renk Saç Sa?l?k Seçim Süt Türk Türkiye Yard?mc? Yat?r?m Ya? Ya?? Yüksek Yüz Çay ?hracat ?stanbul ?çin ?? ?irket

2022 Web Man?et - Sosyal ?çerik Platformu


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 3.56
> api_Cat - TIME: 0.29
> api_Get - TIME: 0.99
> api_beforeFind - TIME: 0.23
> api_afterFind - TIME: 1.96
> api_afterPlaces - TIME: 0.11
> api_afterProducts - TIME: 0.19
> api_afterMovies - TIME: 8.21
> api_Match - TIME: 10.72
> api_Comp - TIME: 0.2
> api_Disp - TIME: 0.03