Results

11 Entities | 20 Marked | 6 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "WebPage","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://rizecilingir.net"}, "headline":"Rize Çilingir - 7/24 Rize Anahtar Hizmetleri","description":"Rize çilingir olarak kapal? kalan ev, i?yeri ve otomobil kap?lar?n?z? aç?yor teknik servis olarak sizlere hizmet sa?l?yoruz. Rize alo çilingir anahtar servisi numaras?.","about":[{"@type": "Place","name": "Rize","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Rize", "https://www.wikidata.org/wiki/Q201101"]},{"@type": "Thing","name": "Ana Sayfa","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page", "https://www.wikidata.org/wiki/Q5296"]},{"@type": "Person","name": "Yana Kayar"},{"@type": "Organization","name": "www.rizecilingir.net","url": "http://www.rizecilingir.net"},{"@type": "Place","name": "Ayr","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Ayr", "https://www.wikidata.org/wiki/Q654216"]}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2023-02-04T13:13:44","dateModified":"2023-02-04T13:13:44"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Rize Rize Place - Q201101 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Rize</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rize" />
</span>
Ana Sayfa Main Page Thing Plants Q5296 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ana Sayfa</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page" />
</span>
Yana Kayar - Person - - 10 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Yana Kayar</span>
</span>
www.rizecilingir.net - Organization - - 50 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">www.rizecilingir.net</span>
        <link itemprop="url" href="http://www.rizecilingir.net">
</span>
Ayr Ayr Place - Q654216 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Ayr</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ayr" />
</span>
Ev Extended Validation Certificate Thing Retail and On-line shopping Q1384925 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ev</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Validation_Certificate" />
</span>
Webmaster Webmaster Thing Marketing and Advertising Q41674 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Webmaster</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Webmaster" />
</span>
website Website Thing Marketing and Advertising Q35127 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">website</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Website" />
</span>
Rocket Rocket Thing Aerospace and Defence Q41291 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Rocket</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket" />
</span>
Performance Performance Thing Civil Society Q35140 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Performance</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Performance" />
</span>

Rejected entities (see configuration)

Education: Learn (=> Learning)

TEXT

Rize<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Rize</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rize" />
</span>
Çilingir - 7/24 Rize Anahtar Hizmetleri

Rize Çilingir - 7/24 Rize Anahtar Hizmetleri

Rize çilingir olarak kapal? kalan ev, i?yeri ve otomobil kap?lar?n?z? aç?yor teknik servis olarak sizlere hizmet sa?l?yoruz. Rize alo çilingir anahtar servisi numaras?.

 • Ana Sayfa
 • Hizmetlerimiz

  Rize Anahtar Rizede faaliyet yürüten ?irketimiz çilingir, anahtar, otomatik geçi? sistemleri, bariyer, turniye ve güvenlik sistemleri sat?? teknik

  Otomatik turnike, otopark, site giri'leri, al?? veri? merkezi, ma'aza, i'yeri gibi k's?mlarda kullanabilece'iniz güvenlik sistemi ile çal??an

  Otomatik bariyer depo, otopark, site giri'leri gibi k's?mlarda kullanabilece'iniz elektrik ile uzaktan kumanda veya buton ile çal??an aç'l?r kapa

  Otomatik Yana Kayar<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
          <span itemprop="name">Yana Kayar</span>
  </span>
  Kap?

  Otomatik kayar kap? i'yeri, depo, garaj ve vahçe giri'lerinde kullanabilece'iniz elektrik ile uzaktan kumanda veya buton ile çal??an aç'l?r kapa

  Otomatik kap? i'yeri giri?, dükkan ma'aza kap's? vb konumlarda kullanabilece'iniz elektrik ile çal??an fotosel, buton, nfc kart ile aç'l?r

  300x98.png 300w, https:// www.rizecilingir.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">www.rizecilingir.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://www.rizecilingir.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2021/12/kepenk-1024x336.png 1024w, https:// www.rizecilingir.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">www.rizecilingir.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://www.rizecilingir.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2021/12/kepenk-768x252.

  Otomatik kepenk i'yeri, depo, garaj ve dükkanlar'n?zda kullanabilece'iniz elektrik ile uzaktan kumanda veya buton ile çal??an aç'l?r kapan'r si

  Çilingir Hizmetleri

  7 gün 24 Saat ev, i'yeri ve otomobilleriniz için çilingir hizmetleri sunmaktay'z. Ayr<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
          <span itemprop="name">Ayr</span>
          <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ayr" />
  </span>
  'ca teknik servis ve sat?? hizmetleri vermekteyiz. Hemen ileti'ime geçebilirsiniz.

  3-300x61.png 300w, https:// www.rizecilingir.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">www.rizecilingir.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://www.rizecilingir.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2018/04/logo-3.

  7/24 Çilingir Hizmeti

  0532 621 92 42

  Ak'll? Geçi? Sistemleri

  Otomatik kap?, otomatik kepenk, otomatik kayar kap?, turnike, bariyer gibi geçi? ve güvenliklik sistemleri bak'm onar'm, teknik servis sat?? hizmetleri vermekteyiz.

  Hizmetlerimiz

  AGS Teco "Ak'll? Güvenlik Sistemleri "olarak Rize merkezde faaliyet gösteren firmam'z 7 gün 24 saat çilingir hizmetleri vermektedir. Kapal? kalan ev, otomobil ve i? yerlerinizde deneyimli personellerimizle h'zl? ve güvenli çözümler sunuyoruz. Sürekli aç'k olan telefon numaram'z ile bize günün her saatinde ula'abilirsiniz. Ayr'ca otomatik kepenk, otomatik kap?, bariyer ve turniye sistemleri sat?? ve sonras? servis tamir hizmetleri verilmektedir.

  7/24 Çilingir

  Kap'n?zm? kititli kald? hemen telefonla bize ula'abilirsiniz.

  Otomatik Kepenk

  Ev<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
          <span itemprop="name">Ev</span>
          <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Validation_Certificate" />
  </span>
  , i'yeri otomatik kap? ar'za çözüm ve sat?? hizmetleri verilmektedir.

  Ak'll? Geçi? Sistemleri

  Bariyer, turnike, kayar kap? ar'za çözüm ve sat?? hizmetleri verilmektedir.

  Oto Çilingir

  Kapal? kalan araç kap'lar'n?z? arac'n?za zarar vermeden aç'yoruz.

  Anahtar Ço'altma

  Kaybolan veya k'r?lan anahtarlar'n?z? k'sa sürede kopyal'yoruz.

  Otomatik Kap?

  Otomatik kap? bak'm onar'm, kumanda ço'altma ve servis hizmetleri.

  H'zl? ?leti'im

  Rizede 7/24 çilingir hizmetleri ve ayr'ca otomatik kap?, otomatik kepenk, bariyer, turnike gibi ak'll? geçi? sistemleri sat?? , bak'm onar'm ve teknik servis hizmetleri konusunda bizimle ileti'ime geçebilirsiniz.

  Hemen Telefonla Ara Whatsaap Destek

  ?irketimiz 2003 y'l?nda Rizede çilingir ve anahtar hizmetleri vererek ba'lad??? çal??ma hayat'na her geçen gün kendini yenileyerek günümüz ihtiyaçlar'n? teknoloji ile birle'tirerek, AGS Teco ad? alt'nda sizlere ak'll? güvenlik sistemleri sat?? ve montaj hizmetleri vermeye ba'lam??t'r.

  300x105.png 300w, https:// www.rizecilingir.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">www.rizecilingir.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://www.rizecilingir.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2022/04/slayt-1024x358.png 1024w, https:// www.rizecilingir.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">www.rizecilingir.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://www.rizecilingir.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2022/04/slayt-768x269.

  Rize Anahtar Rizede faaliyet yürüten ?irketimiz çilingir, anahtar, otomatik geçi? sistemleri, bariyer, turniye ve güvenlik sistemleri sat

  300x148.png 300w, https:// www.rizecilingir.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">www.rizecilingir.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://www.rizecilingir.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2021/12/turnike-rize-768x379.

  Otomatik turnike, otopark, site giri'leri, al?? veri? merkezi, ma'aza, i'yeri gibi k's?mlarda kullanabilece'iniz güvenlik sistemi ile ?

  300x105.png 300w, https:// www.rizecilingir.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">www.rizecilingir.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://www.rizecilingir.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2021/12/bariyer-otomatik-rize-1024x358.png 1024w, https:// www.rizecilingir.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">www.rizecilingir.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://www.rizecilingir.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2021/12/bariyer-otomatik-rize-768x269.

  Otomatik bariyer depo, otopark, site giri'leri gibi k's?mlarda kullanabilece'iniz elektrik ile uzaktan kumanda veya buton ile çal??an aç?

  300x115.png 300w, https:// www.rizecilingir.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">www.rizecilingir.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://www.rizecilingir.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2021/12/yana-kayar-kapi-1024x391.png 1024w, https:// www.rizecilingir.net<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
          <span itemprop="name">www.rizecilingir.net</span>
          <link itemprop="url" href="http://www.rizecilingir.net">
  </span>
  /wp-content/uploads/2021/12/yana-kayar-kapi-768x293.

  Otomatik Yana Kayar Kap?

  Otomatik kayar kap? i'yeri, depo, garaj ve vahçe giri'lerinde kullanabilece'iniz elektrik ile uzaktan kumanda veya buton ile çal??an aç?

  2021 AGS Teco - Ak'll? Geçi? ve Güvenlik Sistemleri Tüm Haklar? Sakl'd?r. Site Webmaster ileti'im.

  This website<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
          <span itemprop="name">website</span>
          <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Website" />
  </span>
  is like a Rocket<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
          <span itemprop="name">Rocket</span>
          <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket" />
  </span>
  , isn't it? Performance<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
          <span itemprop="name">Performance</span>
          <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Performance" />
  </span>
  optimized by WP Rocket. Learn more: https:// wp-rocket.


  > api_Check - TIME: 0.01
  > api_Load - TIME: 0
  > api_Format - TIME: 4.06
  > api_Cat - TIME: 0.25
  > api_Get - TIME: 0.66
  > api_beforeFind - TIME: 0.1
  > api_afterFind - TIME: 3.27
  > api_afterPlaces - TIME: 0.06
  > api_afterProducts - TIME: 0.18
  > api_afterMovies - TIME: 0.16
  > api_Match - TIME: 3.8
  > api_Comp - TIME: 0.12
  > api_Disp - TIME: 0.02