Results

15 Entities | 21 Marked | 22 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "Article","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://regjeringen.no"}, "headline":"regjeringen.no","description":"Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.","image":{"@type": "ImageObject", "url": "https://www.regjeringen.no/Frontend/dist-web/img/regjeringen_opengraph_image200x200.png", "width": 200, "height": 200},"about":[{"@type": "Place","name": "Tema","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Tema", "https://www.wikidata.org/wiki/Q726143"]},{"@type": "Organization","name": "Natos","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/NATO", "https://www.wikidata.org/wiki/Q7184"]},{"@type": "Person","name": "Jens Stoltenberg","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Jens_Stoltenberg", "https://www.wikidata.org/wiki/Q57665"]},{"@type": "Place","name": "Oslo","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo", "https://www.wikidata.org/wiki/Q585"]},{"@type": "Country","name": "Finland","sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Finland"}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2023-06-03T15:43:45","dateModified":"2023-06-03T15:43:45"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Tema Tema Place - Q726143 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Tema</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tema" />
</span>
Natos NATO Organization Military Q7184 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Natos</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/NATO" />
</span>
Jens Stoltenberg Jens Stoltenberg Person Politics Q57665 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Jens Stoltenberg</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Jens_Stoltenberg" />
</span>
Oslo Oslo Place - Q585 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Oslo</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo" />
</span>
Finland Finland Country - - 0 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Country">
        <span itemprop="name">Finland</span>
        <link itemprop="sameAs" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Finland" />
</span>
Ap Labour Party (Norway) Organization Politics Q190219 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Ap</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Party_(Norway)" />
</span>
Trygve Slagsvold Vedum Trygve Slagsvold Vedum Person Politics Q548001 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Trygve Slagsvold Vedum</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Trygve_Slagsvold_Vedum" />
</span>
Sp Sao Paulo Place - Q174 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Sp</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Sao_Paulo" />
</span>
Tonje Brenna Tonje Brenna Thing - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Tonje Brenna</span>
        <link itemprop="sameAs" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Tonje_Brenna" />
</span>
Ola Borten Moe Ola Borten Moe Person Politics Q728444 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Ola Borten Moe</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ola_Borten_Moe" />
</span>
Jan Christian Vestre - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Jan Christian Vestre</span>
</span>
Anne Beathe Kristiansen - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Anne Beathe Kristiansen</span>
</span>
Afghanistan Afghanistan Country - - 0 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Country">
        <span itemprop="name">Afghanistan</span>
        <link itemprop="sameAs" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan" />
</span>
Anniken Huitfeldt Anniken Huitfeldt Person Politics Q156540 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Anniken Huitfeldt</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Anniken_Huitfeldt" />
</span>
Espen Barth Eide - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Espen Barth Eide</span>
</span>
Kjersti Toppe - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Kjersti Toppe</span>
</span>
Ingvild Kjerkol - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Ingvild Kjerkol</span>
</span>
Anette Trettebergstuen Anette Trettebergstuen Person Politics Q4761757 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Anette Trettebergstuen</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Anette_Trettebergstuen" />
</span>
Kultur Culture Thing Civil Society Q11042 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Kultur</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Culture" />
</span>
Sandra Borch - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Sandra Borch</span>
</span>
Emilie Enger Mehl - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Emilie Enger Mehl</span>
</span>
Terje Aasland - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Terje Aasland</span>
</span>
SMK Office of the Prime Minister (Norway) Organization Politics Q6516379 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">SMK</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_Prime_Minister_(Norway)" />
</span>

Rejected entities (see configuration)

Tablets and PC: Mac (=> Macintosh)

Finance and Banking: Norfund (=> Norfund)

Hi-Tech: Page (=> Web page)

TEXT

Forsiden - regjeringen.no

regjeringen.no

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tema

Bestilling av trykte publikasjoner

Etater, virksomheter og selskaper

Statsministeren mottok Koronautvalgets rapport

Pressemelding 02.06.2023

Utvalgsleder Øystein Olsen overleverte fredag Koronautvalgets rapport til statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse. Dette er den tredje rapporten om evaluering av norske myndigheters håndtering av pandemien.

Vindmøller på Fosen

Regjeringens arbeid med oppfølging av Fosen-dommen

Tidslinje

11. oktober 2021 avsa Høyesterett dom i saken om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen. Etter Høyesteretts dom startet Olje- og energidepartementet en prosess for å gjøre om de aktuelle konsesjonsvedtakene, slik at reindriftens rettigheter etter artikkel 27 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter blir ivaretatt.

Hånd som holder en smartelefon med nødvarselmelding på skjermen

Nasjonal test av nødvarsel ? høy lyd på mobiler i hele landet

Pressemelding 31.05.2023

I midten av juni blir Nødvarsel på mobil testet mot publikum i hele Norge. Onsdag 14. juni rundt klokken 12.00 blir det gjennomført en fullskala test av det nye varslingssystemet.

Felles og langvarig støtte til Ukraina

Nyhet 30.05.2023

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte tirsdag Natos<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Natos</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/NATO" />
</span>
generalsekretær Jens Stoltenberg<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Jens Stoltenberg</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Jens_Stoltenberg" />
</span>
i Oslo<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Oslo</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo" />
</span>
. De diskuterte blant annet Natos forhold til Ukraina og hvordan Sverige, Finland og Norge kan samarbeide i Nato.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre

Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsminister

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Statsråd

Finansministeren har et hovedansvar for landets økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet.

Tonje Brenna (Ap)

Statsråd

Kunnskapsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole og videregående opplæring.

Ola Borten Moe (Sp)

Statsråd

Forsknings- og høyere utdanningsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til fagskole, generelle kompetansepolitiske saker, utdanningsstøtte, forskning og høyere utdanning.

Jan Christian Vestre (Ap)

Statsråd

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)

Statsråd

Utviklingsministeren har ansvaret for det utviklingspolitiske arbeidet i alle regioner utenfor OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan. I tillegg har hun ansvaret for utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer. Hun har videre ansvaret for Norad, Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) og Norfund.

Anniken Huitfeldt (Ap)

Utenriksminister

Utenriksministeren har ansvar for norsk utenrikspolitikk, arbeidet med å fremme Norges interesser internasjonalt og utenrikstjenestens oppgaver. Utenrikstjenesten omfatter 101 utenriksstasjoner - ambassader, faste delegasjoner og generalkonsulater.

Espen Barth Eide (Ap)

Statsråd

Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)

Statsråd

Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken.

Kjersti Toppe (Sp)

Statsråd

Barne- og familieministeren har ansvar for regjeringens politikk knyttet til barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Bjørn Arild Gram (Sp)

Statsråd

Forsvarsministeren har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Statsråd

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods og posttjenester.

Marte Mjøs Persen (Ap)

Statsråd

Arbeids- og inkluderingsministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner, velferd og inkludering.

Ingvild Kjerkol (Ap)

Statsråd

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og folkehelsepolitikken.

Anette Trettebergstuen (Ap)

Statsråd

Kultur<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Kultur</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Culture" />
</span>
- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Sandra Borch (Sp)

Statsråd

Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringen sin landbruks- og matpolitikk.

Emilie Enger Mehl (Sp)

Statsråd

Justis- og beredskapsministeren har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, asyl og innvandring, samfunnssikkerhet, Svalbard og polarområdene.

Terje Aasland (Ap)

Statsråd

Olje- og energiministeren skal sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane i landet.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Statsråd

Kommunal- og distriktsministeren har blant annet ansvaret for styring av forvaltningspolitikk, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, bolig- og bygningspolitikk, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning, plan- og bygningsloven, styret av regional- og distriktspolitikk, IT-politikk og elektronisk kommunikasjon, samt politikken overfor samer og nasjonale minoriteter.

"Kommentaren inneholder ulovlige tegn ! Prøv å fjerne spesialtegn.

"

Tusen takk for ditt svar !

"

Det er ikke deg, det er oss.

Det oppsto en uventet feil med serveren. Prøv igjen senere.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo
Telefon: (+47) 22 24 90 90

Ansatte i departementene, SMK<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">SMK</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_Prime_Minister_(Norway)" />
</span>
og DSS: Depkatalog

Org.nr. 974 761 424


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 1.3
> api_Cat - TIME: 0.3
> api_Get - TIME: 0.96
> api_beforeFind - TIME: 0.21
> api_afterFind - TIME: 3
> api_afterPlaces - TIME: 0.13
> api_afterProducts - TIME: 0.23
> api_afterMovies - TIME: 0.34
> api_Match - TIME: 3.92
> api_Comp - TIME: 0.47
> api_Disp - TIME: 0.04