Results

0 Entities | 20 Marked | 0 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "Article","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://regjeringen.no"}, "headline":"regjeringen.no","description":"Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.","image":{"@type": "ImageObject", "url": "https://www.regjeringen.no/Frontend/dist-web/img/regjeringen_opengraph_image200x200.png", "width": 200, "height": 200},"about":[{"@type": "Person","name": "Espen Barth"},{"@type": "Person","name": "Dmytro Kuleba"},{"@type": "Person","name": "Trygve Slagsvold Vedum"},{"@type": "Person","name": "Ingvild Kjerkol"},{"@type": "Person","name": "Tonje Brenna"}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2024-04-16T21:24:46","dateModified":"2024-04-16T21:24:46"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Espen Barth - Person - - 10 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Espen Barth</span>
</span>
Dmytro Kuleba - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Dmytro Kuleba</span>
</span>
Trygve Slagsvold Vedum - Person - - 10 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Trygve Slagsvold Vedum</span>
</span>
Ingvild Kjerkol - Person - - 10 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Ingvild Kjerkol</span>
</span>
Tonje Brenna - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Tonje Brenna</span>
</span>
Anne Beathe Kristiansen - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Anne Beathe Kristiansen</span>
</span>
Jan Christian Vestre - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Jan Christian Vestre</span>
</span>
Kjersti Toppe - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Kjersti Toppe</span>
</span>
Espen Barth Eide - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Espen Barth Eide</span>
</span>
Emilie Enger Mehl - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Emilie Enger Mehl</span>
</span>
Terje Aasland - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Terje Aasland</span>
</span>
Lubna Jaffery - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Lubna Jaffery</span>
</span>
Geir Pollestad - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Geir Pollestad</span>
</span>
Erling Sande - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Erling Sande</span>
</span>
Cecilie Myrseth - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Cecilie Myrseth</span>
</span>
Kari Nessa Nordtun - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Kari Nessa Nordtun</span>
</span>
Andreas Bjelland Eriksen - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Andreas Bjelland Eriksen</span>
</span>

TEXT

Forsiden - regjeringen.no

regjeringen.no

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bestilling av trykte publikasjoner

Etater, virksomheter og selskaper

Blilde av Utenriksminister Espen Barth Eide er i Ukraina gåden på et fortau utendørs i dress

Utenriksminister Espen Barth<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Espen Barth</span>
</span>
Eide er i Ukraina

Pressemelding 15.04.2024

Utenriksminister Espen Barth<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Espen Barth</span>
</span>
Eide er i dag Ukraina og har hatt møte med sin ukrainske kollega Dmytro Kuleba<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Dmytro Kuleba</span>
</span>
. Under besøket har utenriksministeren også besøkt et kraftverk. Norge samler nå støtte for å gi el-materiell og utstyr til kraftsektoren i Ukraina.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung besøker et studentmiljø på NTNU.

Styrker sikkerhet og forbrukerrettigheter i ny ekomlov

Pressemelding 12.04.2024

Regjeringen legger i dag fram forslag til ny lov for elektronisk kommunikasjon. Dagens lov fra 2003 var tilpasset en tid hvor kun halvparten av befolkningen hadde tilgang til internett hjemme, og smarttelefoner var knapt å oppdrive. Med lovforslaget legger regjeringen til rette for en ny digital hverdag med høy sikkerhet og gode rammevilkår for næringslivet.

Pressekonferanse om fondsmeldingen 2024

Fredag 12. april presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Trygve Slagsvold Vedum</span>
</span>
innholdet i årets stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond. Se presentasjonen i opptak her.

Støre og Kjerkol heldt pressekonferanse

Pressemelding 12.04.2024

Statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Ingvild Kjerkol</span>
</span>
heldt pressekonferanse fredag 12. april. Se pressekonferansen i opptak her.

Fra Trømsø havn, en fiskebåt i forkant.

Forslag til lov om Statens fond i Tromsø

Pressemelding 12.04.2024

Regjeringen har i dag fremmet et lovforslag om etablering av det nye fondet Statens fond i Tromsø. Forvaltningen legges til Folketrygdfondet, som i dag forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond.

Bilde av biler fra Røde Kors foran bombet bygning

Saker om Israel/Gaza-krisen

Tidslinje

Oversikt over regjeringens håndtering av konflikten i Israel og de palestinske områdene.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre

Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsminister

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Statsråd

Finansministeren har et hovedansvar for landets økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet.

Tonje Brenna (Ap)

Statsråd

Arbeids- og inkluderingsministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner, velferd og inkludering.

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)

Statsråd

Utviklingsministeren har ansvaret for det utviklingspolitiske arbeidet i alle regioner utenfor OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan. I tillegg har hun ansvaret for utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer. Hun har videre ansvaret for Norad, Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) og Norfund.

Jan Christian Vestre (Ap)

Statsråd

Kjersti Toppe (Sp)

Statsråd

Barne- og familieministeren har ansvar for regjeringens politikk knyttet til barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Espen Barth Eide (Ap)

Utenriksminister

Utenriksministeren har ansvar for norsk utenrikspolitikk, arbeidet med å fremme Norges interesser internasjonalt og utenrikstjenestens oppgaver. Utenrikstjenesten omfatter 101 utenriksstasjoner - ambassader, faste delegasjoner og generalkonsulater.

Bjørn Arild Gram (Sp)

Statsråd

Forsvarsministeren har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Statsråd

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods og posttjenester.

Ingvild Kjerkol (Ap)

Statsråd

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og folkehelsepolitikken.

Emilie Enger Mehl (Sp)

Statsråd

Justis- og beredskapsministeren har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, asyl og innvandring, samfunnssikkerhet, Svalbard og polarområdene.

Terje Aasland (Ap)

Statsråd

Energiministeren skal sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane i landet.

Lubna Jaffery (Ap)

Statsråd

Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Geir Pollestad (Sp)

Statsråd

Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringen sin landbruks- og matpolitikk.

Erling Sande (Sp)

Statsråd

Kommunal- og distriktsministeren har ansvaret for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring og politikken overfor samar og nasjonale minoritetar.

Karianne Oldernes Tung (Ap)

Statsråd

Digitaliserings- og forvaltningsministeren har ansvaret for IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, statleg arbeidsgivarpolitikk, statleg bygg- og eigedomsforvaltning, det administrative ansvaret for statsforvaltarane og arbeid med berekraftsmåla.

Cecilie Myrseth (Ap)

Statsråd

Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken.

Kari Nessa Nordtun (Ap)

Statsråd

Kunnskapsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole og videregående opplæring.

Andreas Bjelland Eriksen (Ap)

Statsråd

Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Oddmund Hoel (Sp)

Statsråd

Forsknings- og høyere utdanningsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til fagskole, generelle kompetansepolitiske saker, utdanningsstøtte, forskning og høyere utdanning.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Postboks 8129 Dep, 0032 OSLO
Telefon: (+47) 22 24 90 90

Ansatte i departementene, SMK og DSS: Depkatalog

Org.nr. 974 761 424


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 1.03
> api_Cat - TIME: 0.45
> api_Get - TIME: 0.38
> api_beforeFind - TIME: 0.16
> api_afterFind - TIME: 0.04
> api_afterPlaces - TIME: 0.04
> api_afterProducts - TIME: 0.15
> api_afterMovies - TIME: 0
> api_Match - TIME: 0.4
> api_Comp - TIME: 0.12
> api_Disp - TIME: 0.01