Results

7 Entities | 8 Marked | 0 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "Article","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://regatv.pl"}, "headline":"Rega TV","description":"Rega TV jest prywatn? telewizj? lokaln? dzia?aj?c? w sieci kablowej VECTRA w ?widwinie i ?obzie. W ?widwinie nasza telewizja dociera do prawie trzech tysi?cy rodzin, a w ?obzie do ponad tysi?ca. Nasz? misj? jest przekazywanie bie??cych informacji z miasta i regionu, edukacja lokalna i samorz?dowa or","image":{"@type": "ImageObject", "url": "https://static2.regatv.pl/data/wysiwig/Rega%20TV%20kopia.jpg", "width": 3000, "height": 1491},"about":[{"@type": "Thing","name": "TV","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Television", "https://www.wikidata.org/wiki/Q289"]},{"@type": "Organization","name": "XV"},{"@type": "Place","name": "Ilo","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Ilo", "https://www.wikidata.org/wiki/Q1000341"]},{"@type": "Organization","name": "Zaka","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/ZAKA", "https://www.wikidata.org/wiki/Q135891"]},{"@type": "Thing","name": "Data","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Data", "https://www.wikidata.org/wiki/Q42848"]}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2024-05-23T14:26:07","dateModified":"2024-05-23T14:26:07"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
TV Television Thing Civil Society Q289 13 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">TV</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Television" />
</span>
XV - Organization - - 38 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">XV</span>
</span>
Ilo Ilo Place - Q1000341 13 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Ilo</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ilo" />
</span>
Zaka ZAKA Organization Civil Society Q135891 13 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Zaka</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/ZAKA" />
</span>
Data Data Thing Technology Q42848 13 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Data</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Data" />
</span>
Ci Canary Islands Thing - Q5813 13 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ci</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Canary_Islands" />
</span>

TEXT

Rega TV<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">TV</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Television" />
</span>

Rega TV

Rega TV jest prywatn? telewizj? lokaln? dzia?aj?c? w sieci kablowej VECTRA w ?widwinie i ?obzie. W ?widwinie nasza telewizja dociera do prawie trzech tysi?cy rodzin, a w ?obzie do ponad tysi?ca. Nasz? misj? jest przekazywanie bie??cych informacji z miasta i regionu, edukacja lokalna i samorz?dowa or

"** name":"text":"pl":"POPULARNE","show":false,"clickable":false,"defaultRoute":"route":"article.index","parameters":"order":4,"auto":false,"customUrl":"","disabled":false,"icon":"class":"fas fa-thumbs-up","show":false,"disabled":false,"toolbar":"show":false,"arrows":true,"more":false,"position":"right","dropdown":false,"categoriesListType":"dropdown","rss":false,"disabled":false,"categoriesListAction":"redirect"

4,"days":30,"truncateTitle":true,"truncateTitleLength":2,"leadLength":1,"btnClass":"btn-primary","btnTxt":"pl":"","textPosition":"bottom","cols":2,"rows":1,1,1,1,"inTemplate":"mobile":false,"desktop":true,"limit":"min":0,"max":9999,"margin":"disabled":false,"top":"widget-mt-0","bottom":"widget-mb-6","scheme":"body":"widgets":"otherarticles":"style":,"item":"style":,"title":,"style":,"title":,"extra":"layer":,"style":,"heading":"style":,"icon":,"text":,"toolbar":"style":,"button":,"dropdown":,"hover":"heading":"icon":,"text":,"menu":"button":,"dropdown":,"body":"title":,"extra":"layer":

4,"title":"Popularne","description":"Najlepiej oceniane aktualno\u015bci","widgetId":"4tolyun21sxqrl7t6cxpf","type":"hots"

Mural WO'P w Gryficach.

Bistro Szmaragd otwarte !

Festyn z okazji 20 lat Polski w UE.

XV<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">XV</span>
</span>
Miedwia'ski Zlot Pojazdów Zabytkowych

XV<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">XV</span>
</span>
Miedwia'ski Zlot Pojazdów Zabytkowych

Otwarcie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach !

Uczniowie ze Szczecina porz'dkowali cmentarz w Starych ?ysogórkach !

"Przyciski zmieniaj'ce zawarto?

"** name":"text":"pl":"POGODA","show":true,"clickable":true,"defaultRoute":"route":"forecast.index","parameters":,"auto":false,"customUrl":"","disabled":false,"icon":"class":"fas fa-eclipse","show":true,"disabled":false,"toolbar":"show":true,"arrows":true,"more":false,"position":"right","dropdown":"","categoriesListType":"dropdown","rss":"","disabled":false,"categoriesListAction":"redirect"

"disabled":false,"class":"shadow-none","specificSettings":"country":"pl":"PL","city":"pl":"\u015awidwin","inTemplate":"mobile":false,"desktop":true,"limit":"min":0,"max":9999,"margin":"disabled":false,"top":"widget-mt-0","bottom":"widget-mb-6","scheme":"style":,"heading":"style":,"icon":,"text":,"toolbar":"style":,"button":,"dropdown":,"body":"style":,"title":,"extra":"layer":,"hover":"heading":"icon":,"text":,"menu":"button":,"dropdown":,"body":"title":,"extra":"layer":

4,"title":"Pogoda","description":"Prognoza pogody dla wskazanej lokalizacji","widgetId":"b6544f3zsiw98iqtepne08","type":"weather"

Temperatura: 15° C

Ci'nienie: 1012 hPa
Wiatr: 18 km/h

Ilo<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Ilo</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ilo" />
</span>
?? pozytywnych reakcji u'ytkowników do artyku'u:
0
Ilo?? ods'on artyku'u: 238

Wie'a w Wolinie oficjalnie otwarta !

Ilo?? ods'on artyku'u: 127

Oddzia? Zaka<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Zaka</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/ZAKA" />
</span>
'ny w Szpitalu na Arko'skiej ju? otwarty !

Ilo?? pozytywnych reakcji u'ytkowników do artyku'u: 0 Ilo?? ods'on artyku'u: 114

Rajd rowerowy Szczecin-D'bie-Lubczyna

Ilo?? pozytywnych reakcji u'ytkowników do artyku'u: 0 Ilo?? ods'on artyku'u: 109

Wie'a w Wolinie oficjalnie otwarta !

Ilo?? pozytywnych reakcji u'ytkowników do artyku'u: 0

Mural WO'P w Gryficach.

Bistro Szmaragd otwarte !

Otwarcie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach !

Europejski Tydzie? Szczepie?.

Ekowspólnie w Parku

Zaproszenie na Festiwal Wina - marsza'ek Olgierd Geblewicz

"** name":"text":"pl":"GALERIE VIDEO","show":true,"clickable":true,"defaultRoute":"route":"video.index","parameters":,"auto":false,"customUrl":"","disabled":false,"icon":"class":"fas fa-video","show":false,"disabled":false,"toolbar":"show":true,"arrows":true,"more":false,"position":"right","dropdown":"","categoriesListType":"dropdown","rss":"","disabled":false,"categoriesListAction":"redirect"

"disabled":false,"class":"shadow-none","specificSettings":"count":4,"truncateTitleLength":1,"showDate":true,"btnClass":"btn-primary","btnTxt":"pl":"","textPosition":"absolute","cols":2,"rows":1,1,1,1,"inTemplate":"mobile":false,"desktop":true,"limit":"min":0,"max":9999,"margin":"disabled":false,"top":"widget-mt-0","bottom":"widget-mb-6","scheme":"style":,"heading":"style":,"icon":,"text":,"toolbar":"style":,"button":,"dropdown":,"body":"style":,"title":,"extra":"layer":,"hover":"heading":"icon":,"text":,"menu":"button":,"dropdown":,"body":"title":,"extra":"layer":

3,"title":"Materia\u0142y wideo","description":"Widget zawieraj\u0105cy materia\u0142y wideo","widgetId":"pyrimz8a9ypiil78xl0dc","type":"video"

LXX sesja Rady Miasta ?widwin - 26.04.2024

Data<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Data</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Data" />
</span>
dodania materia'u wideo: 09.05.2024 08:55

LVII sesja Rady Powiatu ?widwi'skiego - 28.03.2024

Data dodania materia'u wideo: 24.04.2024 11:19

LXIX sesja Rady Miasta ?widwin - 29.03.2024 r

Data dodania materia'u wideo: 24.04.2024 10:22

LXI sesja Rady Gminy ?widwin 26.03.2024

Data dodania materia'u wideo: 24.04.2024 09:16

Majtki - czy to dobry pomys? na prezent Czy bielizna to dobry pomys? na prezent dla kobiety? To cz'ste pytanie. Decyduj'c si? na zakup bielizny jako upominku, wiele osób zastanawia si? nad trafno'ci? takiego wyboru. Istnieje wiele kwestii, które nale'y wzi?? pod uwag?, aby oceni?, czy bielizna b'dzie odpowiednim prezentem dla danej osoby. Najwa'niejszym aspektem jest znajomo?? gustów oraz preferencji obdarowywanej osoby - zarówno je'li chodzi o styl jak i komfort noszenia. Mimo ?e majtki damskie mog? by? postrzegane jako osobista i intymna rzecz, odpowiednio dobrany model, wykonany z wysokiej jako'ci materia'ów mo'e stanowi? elegancki i praktyczny prezent, który zostanie doceniony przez obdarowan? osob?.

Catering dietetyczny- prosty sposób, by móc cieszy? si? swoim wygl'dem i zdrowiem ka'dego dnia Gotowe jedzenie, które mo'emy uzyska?, kiedy wybieramy dla siebie catering dietetyczny, to us'uga, która cieszy si? bardzo du'ym zainteresowaniem w'ród szerokiego grona odbiorców. To pyszny smak, który jednocze'nie idzie w parze z bardzo najwy'sz? jako'ci?. To w'a?nie dzi'ki temu us'uga wpisuj? si? w upodobania najbardziej wymagaj'cych u'ytkowników. Przyjrzyjmy si? interesuj'cej ofercie z bliska.

Wikt Codzienny, czyli idealne rozwi'zanie dla ka'dego z nas Catering dietetyczny to us'uga, która cieszy si? w dzisiejszych czasach coraz wi'ksz? popularno'ci?. Pomimo tego, ?e kiedy? by'a to oferta dedykowana tylko dla nielicznych, zw'aszcza ze wzgl'du na cen?, dzi? to us'uga gastronomiczna, która go'ci w bardzo wielu domach. Oszcz'dza czas, pieni'dze, wp'ywa korzystnie na wygl'd i zdrowie. Przyjrzyjmy si? ciekawej ofercie z bliska.

Catering dietetyczny to dobry wybór Ci<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ci</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Canary_Islands" />
</span>
'g?y po'piech i problemy ze znalezieniem czasu na zdrowy tryb ?ycia sprawiaj?, ?e wszelkie choroby cywilizacyjne si? pog??biaj?, a komfort ?ycia spada. Na szcz??cie coraz wi'cej osób stara si? podejmowa? próby wprowadzenia dobrych nawyków, dlatego te? coraz popularniejsze jest utrzymywanie aktywno'ci fizycznej. Równie wa'nym elementem jest zdrowe od'ywianie, które jednak wymaga po'wi'cania znacznie wi'kszej ilo'ci czasu. Nasza firma cateringowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i oferuje zdrowe ?ywienie z dostaw? do domu.

Rega TV
ul. Niedzia'kowskiego 17
78-300 ?widwin

Przejd? do góry strony


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 1.23
> api_Cat - TIME: 0.49
> api_Get - TIME: 1.6
> api_beforeFind - TIME: 0.2
> api_afterFind - TIME: 1.66
> api_afterPlaces - TIME: 0.1
> api_afterProducts - TIME: 0.22
> api_afterMovies - TIME: 0.19
> api_Match - TIME: 2.37
> api_Comp - TIME: 0.8
> api_Disp - TIME: 0.06