Results

3 Entities | 5 Marked | 0 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "WebPage","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://mprg.no"}, "headline":"MPR Gruppen ? Regnskap, revisjon og rådgivning","description":"Vi er et økonomisk kompetansehus som tilbyr tjenester av høy kvalitet ved bruk av automatiserte systemer og prosesser på en kostnadseffektiv måte.","about":[{"@type": "Thing","name": "Vi","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Vi", "https://www.wikidata.org/wiki/Q214743"]},{"@type": "Person","name": "Robert Schumacher"},{"@type": "Person","name": "Roland Daus"},{"@type": "Person","name": "Terje Fantoft"},{"@type": "Place","name": "Oslo","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo", "https://www.wikidata.org/wiki/Q585"]}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2023-12-10T01:20:53","dateModified":"2023-12-10T01:20:53"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Vi Vi Thing Food and Beverages Q214743 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Vi</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Vi" />
</span>
Robert Schumacher - Person - - 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Robert Schumacher</span>
</span>
Roland Daus - Person - - 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Roland Daus</span>
</span>
Terje Fantoft - Person - - 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Terje Fantoft</span>
</span>
Oslo Oslo Place - Q585 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Oslo</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo" />
</span>

Rejected entities (see configuration)

Hi-Tech: Hosting (=> Internet hosting service)

TEXT

MPR Gruppen ? Regnskap, revisjon og rådgivning

MPR Gruppen ? Regnskap, revisjon og rådgivning

Vi<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Vi</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Vi" />
</span>
er et økonomisk kompetansehus som tilbyr tjenester av høy kvalitet ved bruk av automatiserte systemer og prosesser på en kostnadseffektiv måte.

MPR Gruppen

MPR Gruppen er et økonomisk kompetansehus som tilbyr tjenester innenfor regnskap, revisjon og rådgivning. Gruppen består i dag av 23 ansatte og er inndelt i MPR Regnskap AS, MPR Revisjon AS og MPR Rådgivning AS. Vi legger vekt på god dialog og det er viktig at du som kunde opplever oss som en nyttig og viktig ressurs. MPR Gruppen har som mål å levere tjenester av høy kvalitet utført på en kostnadseffektiv måte. For å oppnå dette benytter vi automatiserte prosesser og systemer i tillegg til å ha fokus på faglige og dyktige ressurser i form av kunnskapsrike ansatte.

Vi søkte et fleksibelt og effektivt regnskapsbyrå da vi startet opp. Og har aldri vært inne på tanken om å bytte.

Robert Schumacher<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Robert Schumacher</span>
</span>
, daglig leder, Sirex

Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia AS (BUSH) har benyttet seg av selskapets tjenester siden 2008. Vi er meget godt fornøyd med vårt regnskapskontor, spesielt på bakgrunn av at vi har et omfattende regnskap.

Roland Daus<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Roland Daus</span>
</span>
, daglig leder, BUSH

Det har vært godt å ha et profesjonelt regnskapsbyrå til å hjelpe oss fra første dag, vi har dermed kunnet fokusere på det vi er gode til, nemlig IT-rekruttering. Trygghet i tallene er viktig i dialogen med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Terje Fantoft<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Terje Fantoft</span>
</span>
, seniorpartner, binR as

Revisorforeningen

Skattesatser for 2024

Finansdepartementet har utarbeidet en tabell over satser og beløpsgrenser for 2023 og for 2024 ?

Avgiftssatser 2024

Det er enighet om mva-satser, de ulike særavgiftssatsene og beløpsgrensene for 2024.

Innstramming i utflyttingsskatten og lavere innslagspunkt i trinn 5 i trinnskatten er de viktigste ?

Telefon/E-post

+47 22 33 60 22
email protected

Postboks 8894 St. Olavs Plass
0028 OSLO

Forretningsadresse

St. Olavs Gate 28
0166 Oslo<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Oslo</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo" />
</span>

2023 MPR Gruppen. MPR Gruppen - Hosting: Senson AS


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 5.01
> api_Cat - TIME: 0.13
> api_Get - TIME: 0.4
> api_beforeFind - TIME: 0.09
> api_afterFind - TIME: 2.53
> api_afterPlaces - TIME: 0.04
> api_afterProducts - TIME: 0.09
> api_afterMovies - TIME: 0.08
> api_Match - TIME: 2.84
> api_Comp - TIME: 0.07
> api_Disp - TIME: 0.01