Results

0 Entities | 1 Marked | 0 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "Article","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://lrytas.lt"}, "headline":"Lrytas.lt naujienos ? su?inoti daugiau!","description":"Naujien? portalas, kuriame pateikiamos kar??iausios naujienos i? Lietuvos ir viso pasaulio. ?vykiai Lietuvoje, videonaujienos, verslas, sportas, komentarai, diskusijos ir daugiau.","image":{"@type": "ImageObject", "url": "https://plus.lrytas.lt/lrytas_embed.png", "width": 200, "height": 200},"about":[{"@type": "Person","name": "Charles Michelis"}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2024-04-16T23:14:19","dateModified":"2024-04-16T23:14:19"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Charles Michelis - Person - - 100 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Charles Michelis</span>
</span>

TEXT

Lrytas.lt naujienos ? su?inoti daugiau!

Lrytas.lt naujienos ? su?inoti daugiau!

Naujien? portalas, kuriame pateikiamos kar??iausios naujienos i? Lietuvos ir viso pasaulio. ?vykiai Lietuvoje, videonaujienos, verslas, sportas, komentarai, diskusijos ir daugiau.

A. Luka'enka diktatorius, V. Putinas ? prezidentas: atsak?, kod'l Vakarai atsargiai renka ?od'ius

?Vladimiras Putinas ir v?l tapo Rusijos prezidentu. Paskelbtas ir itin ?sp?dingas 88 proc. palaikymas V. Putino perrinkimui. Pergal?s sveikinim? i? Vakar? V. Putinas nesulaukia. Tiesa, Europos Vadov? Tarybos pirmininkas Charles Michelis dar prie? rinkim? prad?i? pasveikino Kremliaus vadov? su ?sp?dingu perrinkimu, taip ironizuodamas visi?kai nusp?jam? ?vyki? eig? ir falsifikuotus rinkimus. Dabar kyla klausimas, ar Vakarai V. Putin? pripa?ins legitimiu Rusijos prezidentu, mat iki perrinkimo ?is politikas buvo ?vardijamas b?tent taip.

I? Rusijos pab'g?s milijardierius apie tai, kas laukia ?ios ?alies ekonomikos: ateina sunk's laikai

Lietuvos elito ?aknys ? ne Vilniuje: daugiausia ?ymi? lietuvi? gim? Kaune Atsukam laik?

S. Paltanavi'ius ?sp'jo ? mi'ke ir pievose tyko pavojingas gyvis: pasekm's gali b'ti li'dnos

P. Gra'ulio gestas televizijoje i'k?l? gerokai rimtesn? problem?: daugyb? t'v? n? nenutuokia, kuo rizikuoja

Alyti'k?s s'n? b'dos u'klupo netik'tai: po buitin's traumos prasid'jo neai'k?s dalykai

Vienas t'v? ?protis pri'i?rint k'dikius ? itin pavojingas: pataria, kaip apsisaugoti

Sodindama dar'oves Audron? Bunikien? patyr? nes'km?: ?Netekau ?ado?

?Vis? save atiduodu savo i?tikimiausiam ?kavalieriui? sodui ? net ir maniki?r? d?l jo pasidarau?, ? pok?tavo ?inoma dizainer? Audron? Bunikien? (66 m.). Pavasaris jai ? tikra atgaiva ir k?nui, ir sielai, kai ?sp?dingas jos sodas nam? kieme ?gauna spalv?. ?vairiausi augalai, g?l?s ? tai tema, kuria Audron? gal?t? kalb?ti be perstojo.

Po pralaim'jimo ? ?Pieno ?vaig'd?i?? trenerio rimbas: ?siunt?? aukl'tinius kasti griovi?

Po ?iauri? Butnori? kaltinim? ir netik'to vyro parei'kimo pirm? kart? prabilo Milisandra Radzevi'ien?

Karas Ukrainoje. Naujasis JAV planas, skirtas pad'ti Ukrainai

Kaunie'ius nustebino naikintuv? lydimas l'ktuvas: kas skraido su tokia palyda?

Su ?Los Angeles Lakers? savininku J. Bussu susipa'in's advokatas A. Milinis: ?Buvo labai ?domu?

Draugyst's baig'si: A. Puga'iov? nuolat sveikin's V. Putinas primadonai paruo?? kitoki? ?dovan'l??

Emocij? pli?psnis Barselonoje: net trij? raudon? korteli? fone ? PSG ?vaig?d?i? spindesys ? ?empion? lygos pusfinal? ?eng? ir vokie?iai

Goda Alijeva atskleid? gr??tanti prie ?ird'iai mielos veiklos: ?Kelerius metus brandinau id'j??

Valdininkai med'ius mi'ke skirsto kaip u'siman? ? tai siutina savininkus

Klausim? d'l savo rinkimin's strategijos sulaukusi I. ?imonyt?: ?kal'dojimas? su ?mon'mis situacijos nepakeis

Po Irano atakos ? ekspert? persp'jimai: ?blogio a'ies? valstyb's mokysis i? savo klaid?

Aplankius disident's N. Sad'nait's kap? ?alia dar nenuvytusi? vainik? papiktino netik'tas radinys

Prezidentas? tapo vienu ?i'rimiausi? film? Lietuvos kino teatruose: daugel? paliet? asmeni'kai

Ukraina panaudojo naujus i'manius ginklus

R. Sunakas sulauk? kritikos kir'i?

Staigios or? permainos ? kankyn? organizmui: ypa? jautriai reagavo ??irdininkai?

Pavojingoje magistral's atkarpoje ties Kaunu nubr??tos naujos linijos ? eism? u'darys aklinai

Ro'in? u'tep'l? lyg tiesiai i? ?Barb's? filmo pagal Saugird? Vaitulion?: lengvai ir sveikai

2 t'kst. kv. m sl'ptuv?, kurioje tur'jo sl'ptis Kauno vald'ia, sulyginta su ?eme: paai'kino tok? sprendim?

Tai m's? Dievo motinos katedra?: kadruose ? liepsn? naikinamas istorinis Danijos pastatas

Vienas gaublys skiriasi nuo kit?: suraskite per 10 sekund'i?


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 6.78
> api_Cat - TIME: 0.18
> api_Get - TIME: 0.2
> api_beforeFind - TIME: 0.09
> api_afterFind - TIME: 0.03
> api_afterPlaces - TIME: 0.03
> api_afterProducts - TIME: 0.09
> api_afterMovies - TIME: 0
> api_Match - TIME: 0.26
> api_Comp - TIME: 0.64
> api_Disp - TIME: 0.01