Results

3 Entities | 2 Marked | 0 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "Article","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://lrytas.lt"}, "headline":"Lrytas.lt naujienos ? su?inoti daugiau!","description":"Naujien? portalas, kuriame pateikiamos kar??iausios naujienos i? Lietuvos ir viso pasaulio. ?vykiai Lietuvoje, videonaujienos, verslas, sportas, komentarai, diskusijos ir daugiau.","image":{"@type": "ImageObject", "url": "https://plus.lrytas.lt/lrytas_embed.png", "width": 1200, "height": 628},"about":[{"@type": "Person","name": "Andrius Kubilius","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Andrius_Kubilius", "https://www.wikidata.org/wiki/Q57663"]},{"@type": "Thing","name": "cholesterol","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Cholesterol", "https://www.wikidata.org/wiki/Q43656"]}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2023-06-03T10:51:32","dateModified":"2023-06-03T10:51:32"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Andrius Kubilius Andrius Kubilius Person Politics Q57663 50 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Andrius Kubilius</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Andrius_Kubilius" />
</span>
cholesterol Cholesterol Thing Protein Q43656 50 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">cholesterol</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cholesterol" />
</span>

Rejected entities (see configuration)

Geographical area: pamir (=> Pamir Mountains)

TEXT

Lrytas.lt naujienos ? su?inoti daugiau!

Lrytas.lt naujienos ? su?inoti daugiau!

Naujien? portalas, kuriame pateikiamos kar??iausios naujienos i? Lietuvos ir viso pasaulio. ?vykiai Lietuvoje, videonaujienos, verslas, sportas, komentarai, diskusijos ir daugiau.

Apie savo politin? ateit? prabil?s Andrius Kubilius: man ne viskas patinka ir m?s? pa?i? veiksmuose Specialiai lrytas.lt i? Briuselio

Ekspremjeras, europarlamentaras Andrius Kubilius pripa??sta, kad jau kur? laik? politin? padang? drebinantis vadinamasis savivaldybi? taryb? nari? i?mok? skandalas suk?r? didel? s??iningumo kriz?, ta?iau jos sprendimo b?d? konservatorius pasigenda ir pats.

Demokratijos ?vent? baig'si: chaos? suk'l? konservatoriai jau nenori i'girsti net V. Landsbergio

Baltarusij? apsipirkti vis dar traukia t'kstan'iai lietuvi?: ?sp'ja, k? i? ties? rodo ?emos kainos

Turguje ? pirmosios lietuvi'kos uogos ir dar'ov's: kainos tokios, kad bra'kes ne visi gali ?pirkti

Kaip teisingai i'virti kiau'inius: trys ekspertai pasidalijo patarimais, vienas j? ? itin netik'tas

Kovoti su kurmiais galima pasitelkus j? baimes: i'bandykite ?? nesud'ting? triuk?

Naujas tyrimas atskleid?, kokia mityba veiksmingai ma'ina cholesterol<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">cholesterol</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cholesterol" />
</span>
?

Vegetari?ka ir vegani?ka mityba gali suma?inti su maistu gaunamo cholesterolio kiek?, rodo naujas tyrimas. Mokslininkai nustat?, kad tokia dieta suma?ina organizme esan?i? lipoprotein? kiek?. ?is junginys galimai yra geresnis ?irdies ir kraujagysli? lig? prana?as nei ma?o tankio lipoproteinai (MTL), vadinami ?bloguoju? cholesteroliu.

Mirus broliui, pakliuvo ? tikr? detektyv? d'l palikimo: ?Tai protu nesuvokiama?

V. Zelenskis: Ukraina pasiruo'usi kontrpuolimui

Purto tonomis ? Lietuv? pasenus? maist? ve'usius verslininkus ? skelbia ?mones, kurias pri'iupo

I. Burlinskait? pasidalijo jautriu vaizdo ?ra'u: ?am'ino, kaip po chemoterapijos jai slenka plaukai

Kipre atostogavusi? Simon? Starkut? nustebino kainos saloje: ?Lietuvoje ? toki? sum? tikrai neb'tume tilp??

Jasikevi'ius: ?Turime b'ti patenkinti viskuo, i'skyrus pralaim'jimus?

I'tikim? V. Putino pakalik? turtai veda ir ? Pranc'zij?: parod? ?sp'dingas vilas

Kraupus eismo ?vykis Naujojoje Vilnioje: autobusas perva'iavo moter? ir nutrauk? jos koj?

Su vokie'iu ? Lietuv? gyventi atvykusi lietuv? nesupranta, kod'l dokument? tvarkymas ?ia trunka kelis m'nesius?

Ne'tik'tina ? dujos tapo pigesn's nei prie? de'imtmet?, tik lietuviams i? to ma'ai naudos

Liudas Vaisieta d'l v??iu sergan'ios mylimosios Indr's nusiskuto plaukus

I? karo draskomos Ukrainos ? jautri psichiatro ?inia

Dviej? vaik? mama Vaida sugalvojo unikali? id'j?: patikt? ir lietuviams, ir svetur gyvenantiems t'vams

Ilgamet? ??uol? nukirtusi ?Rinktin's NT? svarsto, k? daryti ir su ka'tonu

Elektromobili? var'yb? ?Ignitis ON: pa'ink Lietuv?!? fini'as: pagerintas rekordas

Ar kat's gadina or??

Likimo sm'giai nepalau?? Tinos Turner dvasios

Keturiolikmet? vilniet? jau eina ? nuolatin? darb?: svarsto prad'ti taupyti automobiliui

Gydytoja G. Sadauskait? ?vardijo, kas sukelia dauguma l'tini? lig?: pamir'tame svarb? imunin? organ?

Paprastas, bet neprastas desertas su uogomis: receptas, kur? verta prisiminti

Simptomai, kad j's? augintinis apsvaig's: atskleid? kanapi? ?al? sveikatai

Raginama spr'sti jau sistemine tapusi? problem?: ?kininkai negali pasiekti lauk?


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 11.5
> api_Cat - TIME: 0.18
> api_Get - TIME: 1.01
> api_beforeFind - TIME: 0.22
> api_afterFind - TIME: 0.9
> api_afterPlaces - TIME: 0.05
> api_afterProducts - TIME: 0.2
> api_afterMovies - TIME: 0.36
> api_Match - TIME: 1.74
> api_Comp - TIME: 1.06
> api_Disp - TIME: 0.02