Results

2 Entities | 2 Marked | 0 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "WebPage","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://kksz.lm.pl"}, "headline":"Koni'ski Klub Szermierczy","description":"photo Bizzi  /  FIE.","about":[{"@type": "Place","name": "Konin","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Konin", "https://www.wikidata.org/wiki/Q52845"]},{"@type": "Thing","name": "roku","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Roku,_Inc.", "https://www.wikidata.org/wiki/Q7360089"]}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2023-09-27T21:11:10","dateModified":"2023-09-27T21:11:10"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Konin Konin Place - Q52845 50 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Konin</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Konin" />
</span>
roku Roku, Inc. Thing Hi-Tech Q7360089 50 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">roku</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Roku,_Inc." />
</span>

TEXT

Koni?ski Klub Szermierczy

Koni'ski Klub Szermierczy

photo Bizzi/FIE.

Reporta? sportowy z I PPJ Konin 23.09.2023 ? LINK

Reporta? TVP 3 https:// poznan.tvp.pl/73000843/puchar-polski-juniorow-w-szabli-26092023

Czytaj wi?cej »

I Puchar Polski Juniorów w szabli ? Konin ? 23.09.2023

I Puchar Polski Juniorów w szabli ? Konin ? 23.09.2023 Reporta? TVP 3 (zaplanowane emisje) WTOREK 26 wrze'nia godz. 19;30 SOBOTA 30 wrze'nia godz.

Czytaj wi?cej »

I PPJ Konin ? 23.09.2023 ? INFO

Czytaj wi?cej »

Koni'ski Klub Szermierczy

Historia Koni'skiego Klubu Szermierczego

Za pocz'tek powstania szermierki w Koninie uwa'a si? marzec 1966 roku<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">roku</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Roku,_Inc." />
</span>
. Wtedy to w Szkole Podstawowej Nr 6 powsta'a sekcja szermierki za'o?ona i prowadzona przez trenera Zenona Ryszewskiego, a finansowana przez Komitet Rodzicielski tej'e szko'y. Celem sekcji, która w tym czasie skupia'a oko'o 120 uczniów, by'a popularyzacja i rozwój sportu szermierczego, czuwanie nad zachowaniem nale'ytego poziomu moralnego i wychowawczego w'ród zawodników, dzia'aczy oraz organizowanie zawodów i imprez w szermierce. 1 maja 1968 r. sekcj? przej?? MKS ?Zag??bie? w Koninie. Finansowany przez rozwijaj'ce si? koni'skie zak'ady pracy, dawa? mo'liwo?? szerszej dzia'alno'ci sportowej.


> api_Check - TIME: 0.02
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 2.06
> api_Cat - TIME: 0.12
> api_Get - TIME: 0.52
> api_beforeFind - TIME: 0.1
> api_afterFind - TIME: 1.37
> api_afterPlaces - TIME: 0.03
> api_afterProducts - TIME: 0.07
> api_afterMovies - TIME: 0.4
> api_Match - TIME: 1.98
> api_Comp - TIME: 0.08
> api_Disp - TIME: 0.01