Results

23 Entities | 22 Marked | 25 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "Article","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://habervip.org"}, "headline":"Haber Vip - habervip,haber vip,","description":"habervip, haber Vip, vip haber,vib,haber vip,","image":{"@type": "ImageObject", "url": "https://www.habervip.org/images/genel/", "width": 200, "height": 200},"about":[{"@type": "Thing","name": "vip","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Very_Important_Person", "https://www.wikidata.org/wiki/Q956495"]},{"@type": "Thing","name": "Ro","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Rondonia", "https://www.wikidata.org/wiki/Q43235"]},{"@type": "Thing","name": "Ak","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Alaska", "https://www.wikidata.org/wiki/Q797"]},{"@type": "Drug","name": "Da","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine", "https://www.wikidata.org/wiki/Q170304"]},{"@type": "Organization","name": "CHP","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_People's_Party_(Turkey)", "https://www.wikidata.org/wiki/Q19079"]}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2024-05-23T13:44:15","dateModified":"2024-05-23T13:44:15"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
vip Very Important Person Thing Civil Society Q956495 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">vip</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Very_Important_Person" />
</span>
Ro Rondonia Thing - Q43235 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ro</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rondonia" />
</span>
Ak Alaska Thing Animal Q797 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ak</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Alaska" />
</span>
Da Dopamine Drug Pharmaceutical Drug Q170304 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Drug">
        <span itemprop="name">Da</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine" />
</span>
CHP Republican People's Party (Turkey) Organization Politics Q19079 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">CHP</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_People's_Party_(Turkey)" />
</span>
Konya Konya Place - Q79857 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Konya</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Konya" />
</span>
Galatasaray Galatasaray S.K. (football) SportsTeam Football Q495299 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/SportsTeam">
        <span itemprop="name">Galatasaray</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Galatasaray_S.K._(football)" />
</span>
Art Art Thing Visual Arts Q735 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Art</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Art" />
</span>
Son Geli - Person - - 9 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Son Geli</span>
</span>
Erbil Erbil Place - Q132754 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Erbil</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Erbil" />
</span>
Israr Kaybettirir - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Israr Kaybettirir</span>
</span>
Son Durum - Person - - 9 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Son Durum</span>
</span>
Steinmeier Frank-Walter Steinmeier Person Politics Q76658 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Steinmeier</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Frank-Walter_Steinmeier" />
</span>
Son Dakika Geli - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Son Dakika Geli</span>
</span>
PKK Kurdistan Workers' Party Organization Politics Q152220 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">PKK</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kurdistan_Workers'_Party" />
</span>
Nas National Academy of Sciences Organization Sciences Q270794 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Nas</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/National_Academy_of_Sciences" />
</span>
Yap Yap Thing Animal Q209638 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Yap</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Yap" />
</span>
Al Alabama Thing Animal Q173 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Al</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Alabama" />
</span>
ABD Bar - Organization - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">ABD Bar</span>
</span>
Trump Donald Trump Person Politics Q22686 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Trump</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump" />
</span>

Rejected entities (see configuration)

Terrorism: Tak (=> Kurdistan Freedom Falcons)

Economy: Euro (=> Euro)

TEXT

Haber Vip - habervip,haber vip<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">vip</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Very_Important_Person" />
</span>
,

Haber Vip - habervip,haber vip,

habervip, haber Vip, vip haber,vib,haber vip,

Ba'kan Erdo'an'?n Ro<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ro</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rondonia" />
</span>

Ba'kan Erdo'an'?n Romanya Ba'bakan? ?çin Verdi'i Ak<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ak</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Alaska" />
</span>
'am Yeme'inden Öne Ç'kanlar

Dolar Kaç TL Oldu?

18 May's 2024 Güncel Döviz Kuru ve Alt'n Fiyatlar? - Euro, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yar'm Alt'n Ne Kadar?

R'za Çal'mbay'dan Be

R'za Çal'mbay'dan Be'ikta?'a Sert Ele'tiriler: 'Arkamdan Tebligat Gönderiyorlar

6-8 Ekim Olaylar? Da<span itemscope itemtype="http://schema.org/Drug">
        <span itemprop="name">Da</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine" />
</span>

6-8 Ekim Olaylar? Davas'nda Karar: Adaletin Yüzle'mesi ve Sonuçlar?

Polis Müdürlerine ?o

Polis Müdürlerine ?ok Gözalt'lar: M'T'in Rolü Ne?

CHP<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">CHP</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_People's_Party_(Turkey)" />
</span>
Lideri Özgür Öze

CHP Lideri Özgür Özel, MHP Genel Ba'kan? Devlet Bahçeli ?le Görü?tü

Fenerbahçe, Konya<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Konya</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Konya" />
</span>
'da Tak'ld?! Galatasaray<span itemscope itemtype="http://schema.org/SportsTeam">
        <span itemprop="name">Galatasaray</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Galatasaray_S.K._(football)" />
</span>
'?n Liderlik ?ans? Art<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Art</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Art" />
</span>
'yor

1 May's'ta polislere sald'ran 12 ki'i daha gözalt'nda: Son Geli<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Son Geli</span>
</span>
'meler

Neçirvan Barzani'nin Erdo'an'? Erbil<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Erbil</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Erbil" />
</span>
'de Kar??lamay? Sab'rs'zl'kla Bekledi'i

Yeni do'an Bebek - Harika Geli'im Süreci

K???n Mutlaka Tüketin: ??te Bunlar

Vücutta Sa'l??? Ortaya Ç'karan Bölüm Nedir?

Nefesiniz kötü mü kokuyor? Hangi ciddi hastal'klar sizi tehdit ediyor?

Virüs salg'n?: Bu k?? bizi hangi virüsler rahats'z edecek?

Akci'erler: ?klim De'i?ikli'inin Büyük "Hastas?

Tatilde nelere dikkat edilmeli

Ba'kan Erdo'an'?n Romanya Ba'bakan? ?çin Verdi'i Ak'am Yeme'inden Öne Ç'kan

R'za Çal'mbay'dan Be'ikta?'a Sert Ele'tiriler: 'Arkamdan Tebligat Gönderiyo

Bir Seçim De'erlendirmesi: Cumhurba'kan? Erdo'an'?n Perspektifinden 'Hata D

Bir Seçim De'erlendirmesi: Cumhurba'kan? Erdo'an'?n Perspektifinden 'Hata De'il, Yanl??ta Israr Kaybettirir<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Israr Kaybettirir</span>
</span>

1 May's'ta polislere sald'ran 12 ki'i daha gözalt'nda: Son Geli<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Son Geli</span>
</span>

Cumhurba'kan? Erdo'an'dan Özel'le görü?mesine ili'kin fla? aç'klama !

Ticaret Tamamen Durduruldu: Son Durum<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Son Durum</span>
</span>

Ticaret Durduruldu: Son Durum<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Son Durum</span>
</span>

Meteoroloji'den 15 kente sar? uyar?!

Döner Diplomasisi Tart??malar?: Steinmeier<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Steinmeier</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Frank-Walter_Steinmeier" />
</span>
'in Sözleri Gündemde

Meteoroloji Güncellemesi: Çöl Tozu Haritas? Yay'mland?!

Kahramanmara?'ta 14 Ya??ndaki Kuzen Katili Suçunu ?tiraf Etti ! Halk? ?oke E

Kahramanmara?'ta 14 Ya??ndaki Kuzen Katili Suçunu ?tiraf Etti ! Halk? ?oke Eden Detaylar Ortaya Ç'kt?

Akdeniz'de 3,9 Büyüklü?ünde Deprem: Son Dakika Geli<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Son Dakika Geli</span>
</span>
'meleri

Ba'kan Erdo'an'?n Romanya Ba'bakan? ?çin Verdi'i Ak'am Yeme'inden Öne Ç'kanlar

R'za Çal'mbay'dan Be'ikta?'a Sert Ele'tiriler: 'Arkamdan Tebligat Gönderiyorlar

Ba'kan Erdo'an'?n Ro

R'za Çal'mbay'dan Be

6-8 Ekim Olaylar? Da

Polis Müdürlerine ?o

Cumhurba'kan? Erdo'an, Irak ziyareti s'ras'nda PKK<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">PKK</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kurdistan_Workers'_Party" />
</span>
'ya kar?? al'nacak önlemleri aç'klad?

Neçirvan Barzani'nin Erdo'an'? Erbil'de Kar??lamay? Sab'rs'zl'kla Bekledi'i Geli'me

Ordusu Taraf'ndan Gazze ?ifa Hastanesine Yap'lan Bask'n

Gökyüzü ?nceleme Nas<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Nas</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/National_Academy_of_Sciences" />
</span>
'l Yap<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Yap</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Yap" />
</span>
'l?r?

Zaman? Verimli Kullanmak için Yap'lacaklar

Vizesi Nas'l Al<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Al</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Alabama" />
</span>
'n?r, ?artlar? Neler?

ABD Vizesi Nas'l Al'n?r?

Erdo'an, Ermenistan'? derhal bölgeyi terk etmeye ça??r'yor

Zengin Ülkeler, Covid-19 A??lar'n? Toplu Olarak Sat'n Ald?

Trump Nisan ay'na kadar tüm Amerikal'lar için yeterli a?? olacak

Trump ABD TikTok kesiyor

Erdo'an Yunanistan Cumhurba'kan? güç göstermek için Kastellorizo ziyaret ederse daha fazla güç projelendirebiliriz

ABD Bar<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">ABD Bar</span>
</span>
Koronavirüs için Tarihte bireysel özgürlüklerin en kötü ihlali önlemleri

Sanchez Erdo'an telekonferans? Do'u Akdeniz ve koronavirüs hakk'nda görü?meler

Trump<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Trump</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump" />
</span>
eski modelin taciziyle ilgili if'aatlara yalanlar diyor


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 5.1
> api_Cat - TIME: 0.2
> api_Get - TIME: 0.97
> api_beforeFind - TIME: 0.62
> api_afterFind - TIME: 4.08
> api_afterPlaces - TIME: 0.24
> api_afterProducts - TIME: 0.2
> api_afterMovies - TIME: 0.5
> api_Match - TIME: 5.65
> api_Comp - TIME: 0.81
> api_Disp - TIME: 0.02