Results

6 Entities | 7 Marked | 2 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "Article","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://eyupbozkurt.net"}, "headline":"Ana Sayfa - Eyüp Bozkurt","description":"Estetik X Fonksiyon Randevu Al?n Özgeçmi? Op. Dr. Eyüp Bozkurt ?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi?nde t?p e?itimini tamamlad?. T?p Fakültesi e?itimi s?ras?nda ABD?de Columbia Üniversitesi ?nde Genel Cerrahi staj? yapt?. T?p Doktoru ünvan?n? ald?ktan sonra ?stanbul üniversitesi Temel Bilimler Bölümünde çal??t?. Daha sonra ?stanbul Bak?rköy Dr.Sadi Konuk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nde Kulak Burun Bo?az ve Ba? ve Boyun Cerrahisi [?]","image":{"@type": "ImageObject", "url": "https://www.eyupbozkurt.net/wp-content/uploads/2021/12/rhinoplasty.png", "width": 64, "height": 64},"about":[{"@type": "Thing","name": "Ana Sayfa","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page", "https://www.wikidata.org/wiki/Q5296"]},{"@type": "Place","name": "Columbia","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.", "https://www.wikidata.org/wiki/Q61"]},{"@type": "Organization","name": "Bu","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University", "https://www.wikidata.org/wiki/Q49110"]},{"@type": "Person","name": "Kamil AKSOY"},{"@type": "Organization","name": "Tekrar"}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2022-08-08T03:29:39","dateModified":"2022-08-08T03:29:39"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Ana Sayfa Main Page Thing Plants Q5296 14 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ana Sayfa</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page" />
</span>
Columbia Washington, D.C. Place - Q61 14 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Columbia</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C." />
</span>
Bu Boston University Organization Education Q49110 14 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Bu</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University" />
</span>
Kamil AKSOY - Person - - 14 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Kamil AKSOY</span>
</span>
Tekrar - Organization - - 14 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Tekrar</span>
</span>
Ahmet Atmaca Sitesi - Person - - 14 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Ahmet Atmaca Sitesi</span>
</span>
Antalya Antalya Place - Q6487 14 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Antalya</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Antalya" />
</span>

Rejected entities (see configuration)

Hi-Tech: Web (=> Internet)

TEXT

Ana Sayfa - Eyüp Bozkurt

Ana Sayfa<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ana Sayfa</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page" />
</span>
- Eyüp Bozkurt

Estetik X Fonksiyon Randevu Al?n Özgeçmi? Op. Dr. Eyüp Bozkurt ?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi?nde t?p e?itimini tamamlad?. T?p Fakültesi e?itimi s?ras?nda ABD?de Columbia<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Columbia</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C." />
</span>
Üniversitesi ?nde Genel Cerrahi staj? yapt?. T?p Doktoru ünvan?n? ald?ktan sonra ?stanbul üniversitesi Temel Bilimler Bölümünde çal??t?. Daha sonra ?stanbul Bak?rköy Dr.Sadi Konuk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nde Kulak Burun Bo?az ve Ba? ve Boyun Cerrahisi

Estetik X Fonksiyon

Op. Dr. Eyüp Bozkurt

?stanbul Üniversitesi ?stanbul T'p Fakültesi'nde t'p e'itimini tamamlad?. T'p Fakültesi e'itimi s'ras'nda ABD'de Columbia Üniversitesi ?nde Genel Cerrahi staj? yapt?.

T'p Doktoru ünvan'n? ald'ktan sonra ?stanbul üniversitesi Temel Bilimler Bölümünde çal??t?. Daha sonra ?stanbul Bak'rköy Dr.Sadi Konuk E'itim ve Ara't?rma Hastanesi ?nde Kulak Burun Bo'az ve Ba? ve Boyun Cerrahisi ihtisas'n? tamamlad?.

Uzmanl'k sonras? Burun ve Yüz Esteti'i alan'nda yo'unla'arak bu konuda çe'itli çal??malarda bulundu. Devam?n? Gör..

Bilimsel Metod Hakk'ndaki Görü?üm

Bu<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Bu</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University" />
</span>
kabullenmelerin önemli bir k'sm? ?ö'retilenlerin sorgulanmamas'ndan? kaynaklan'r.

Doktorlar da dahil, bilim insanlar'n?n ço'unun bak?? aç's? ?Kabullenmeler? üzerine kurulmu'tur.

Mevcut bilgileri ?duruma uymad'klar? halde; ?Bu zaten böyle? diye okursan'z yeni bir ?yarg??ya eri'meniz mümkün olmaz.

Bilimin unutulmu? felsefesi budur.

Mikrohibrit teknolojisini kullanarak kapal? burun ameliyatlar'nda tahmin edemeyece'iniz sonuçlar ortaya ç'kar'yoruz. Ameliyat sonras'nda hiçbir a'r? ya da kanama ya'amadan hak etti'iniz yüze yaln'zca bir kaç gün içerisinde sahip oluyorsunuz.

Burun Esteti'i Ameliyat'n? Kimler Yapmal?? Siz de ara't?rmaya ba'lay'nca göreceksiniz ki Burun ve yüz esteti'i ba'l? ba??na bir bilim dal? konusu. Bu konuya hakim olabilmek için takip edilmesi gereken literatür, toplant? ve bilimsel çal??malara zaman ay'rmak gerekli. Geçmi'teki tecrübeleri?

Daha önce bir veya birden fazla burun ameliyat? geçiren ve istenilen sonucun elde edilemedi'i durumlarda yap'lan burun esteti'i ameliyat'na revizyon rinoplasti diyoruz. Farkl? isimlendirmeler var: ikincil rinoplasti, sekonder rinoplasti gibi?

Revizyon Rinoplasti

Profilden göründü?ünüzde al'n, burun, a??z ve çene biçiminin birbiriyle ve yüzün genel ?ekliyle uyumu profil esteti'i di'er ad'yla profilplasti ile ilgilidir. Profil esteti'ini sa'lamak yani güzel bir profil elde etmek, yayg'n kan'n?n aksine sadece burun ?eklinin düzeltilmesiyle mümkün olmaz?

Hemen Randevu Al'n

Revizyon Rinoplasti Zor Mudur?

Daha önce bir veya birden fazla burun ameliyat? geçiren ve istenilen sonucun elde edilemedi'i durumlarda yap'lan burun esteti'i ameliyat'na revizyon rinoplasti diyoruz. Farkl? isimlendirmeler var:

Burun Esteti?i Hakk?nda Görü?üm

Burun esteti'i ya da Rinoplasti bir yüz güzelle'tirme ameliyat'd?r. Fonksiyon Yoksa Güzel Hissetmezsiniz Nefes alamayan, koku duyusunu hissedemeyen, tat duyusu azalan, devaml? sinüzit ataklar'na neden

Burun Esteti?i Ameliyat?n? Kimler Yapmal??

Siz de ara't?rmaya ba'lay'nca göreceksiniz ki burun esteti'i veya rinoplasti ve yüz esteti'i ba'l? ba??na bir bilim dal? konusu. Bu konuya hakim olabilmek için takip

Dan??manlar'm?z'n Görü?leri

Melike ARMEL, Rinoplasti

Aaa kendimi gormek ne guzel hocam ellerinize saglik sonuc okadar guzel oldu ki cok mutluyummm. ?yiki sizi tercih etmisim.

Esra YILDIRIM, Rinoplasti

Kamil AKSOY<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Kamil AKSOY</span>
</span>
, Rinoplasti

Benim kadar ameliyat korkusu olan az insan vardir.bu kadar kolay olmasini beklemiyordum.ilk andan son ana kadar ilgi ve hizmet veren basta Eyup hocam ve asistanlar olmak uzere herkese cok tesekkurler. Arastirmaya veya karsilastirmaya gerek yok. Tekrar<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Tekrar</span>
</span>
cok tesekkur ederim.

Bize nas'l ula'abilirsiniz?

Te'vikiye Cad. Celal Dervi? Apartman? No:16 Kat:4 Ni'anta??/?stanbul

Fener Mah. Fener Cad. Ahmet Atmaca Sitesi<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Ahmet Atmaca Sitesi</span>
</span>
A Blok Kat:1 Daire:2 Lara/Mutarpa'a/Antalya<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Antalya</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Antalya" />
</span>

Gizlilik Politikas?

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullan'yoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul etmi? say'l?yorsunuz. Daha Fazla Bilgi


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 4.11
> api_Cat - TIME: 0.24
> api_Get - TIME: 0.71
> api_beforeFind - TIME: 0.2
> api_afterFind - TIME: 2.19
> api_afterPlaces - TIME: 0.08
> api_afterProducts - TIME: 0.15
> api_afterMovies - TIME: 0.23
> api_Match - TIME: 2.86
> api_Comp - TIME: 0.62
> api_Disp - TIME: 0.01