Results

8 Entities | 4 Marked | 0 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "WebPage","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://elektromudi.com.tr"}, "headline":"Elektro Mudi","description":"Elektro Mudi, alan?nda uzman ve belgesi onaylanm?? ustalardan olu?an bir platformdur.","about":[{"@type": "Thing","name": "Mudi","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Mudi", "https://www.wikidata.org/wiki/Q38690"]},{"@type": "Thing","name": "Ar","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Arkansas", "https://www.wikidata.org/wiki/Q1612"]},{"@type": "Thing","name": "Solar","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Sun", "https://www.wikidata.org/wiki/Q525"]},{"@type": "Place","name": "Bodrum","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Bodrum", "https://www.wikidata.org/wiki/Q172267"]}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2023-09-29T23:38:17","dateModified":"2023-09-29T23:38:17"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Mudi Mudi Thing Animal Q38690 25 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Mudi</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Mudi" />
</span>
Ar Arkansas Thing Animal Q1612 25 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ar</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Arkansas" />
</span>
Solar Sun Thing Civil Society Q525 25 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Solar</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Sun" />
</span>
Bodrum Bodrum Place - Q172267 25 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Bodrum</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bodrum" />
</span>

Rejected entities (see configuration)

Restaurants: Menü (=> Menu)

TEXT

Elektro Mudi<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Mudi</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Mudi" />
</span>

Elektro Mudi, alan?nda uzman ve belgesi onaylanm?? ustalardan olu?an bir platformdur.

Elektro Mudi ile bölgenizde ki ustaya ula??n !

Elektro Mudi, alan'nda uzman ve belgesi onaylanm?? ustalardan olu'an bir platformdur.

Ar<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ar</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Arkansas" />
</span>
'za Talepleri

66 Usta - 13 Aktif Talep

Ev Elektrik Ar'zas?

(3)

??yeri Elektrik Ar'zas?

(8)

Kurum Elektrik Ar'zas?

(4)

Solar<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Solar</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Sun" />
</span>
Panel Ar'zas?

(0)

Elektro Mudi Nas'l Çal???r?

Elektro Mudi, alan'nda uzman ustalar ile ustaya ihtiyac? olan ki'ileri bulu'turan bir platformdur.

Ar'za Talebi Olu'tur

Ar'za kayd'n?z için sistemimiz üzerinden sorunu belirten bir talep olu'turun.

Sorun Çözümleme

Bölgenizde ki size en yak'n ustay? size yönlendirelim, sorunu hassasiyetle çözsün.

Mutlu Mü?teri

Her'ey bittikten sonra ustam'z? ve bizi ?effaf bir ?ekilde de'erlendirin :)

Kullan'c? Yorumlar?

Kullan'c?lar'm?z'n yorumlar'n? buradan görüntüleyebilirsiniz.

Ald???n'z hizmetten memnun de'ilmisiniz?

Bu mümkün de'ildir ama olas? durumlara kar?? da bize bildirerek, usta hakk'nda ceza puan? gerçekle'tirebiliriz. Bu sadeye memnuniyetinizin daha üst düzeyde olmas? amaçlanm??t'r.

Bizden Haberler

Elektro Mudi hakk'nda ki son haberler

Düzce Elektrik Ar?zas?

Elektro Mudi - 18.05.2023

Osmaniye Elektrik Ar?zas?

Elektro Mudi - 18.05.2023

Kilis Elektrik Ar?zas?

Elektro Mudi - 18.05.2023

Bize kat'lmak istermisiniz?

Alan'nda uzman ki'ilerin kay't oldu'u usta platformumuzda sizde yer almak istiyorsan'z buradan ba'vuru yapabilirsiniz.

Elektro Mudi - Tüm Haklar? Sakl'd?r.


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 1.66
> api_Cat - TIME: 0.15
> api_Get - TIME: 0.64
> api_beforeFind - TIME: 0.12
> api_afterFind - TIME: 1.2
> api_afterPlaces - TIME: 0.05
> api_afterProducts - TIME: 0.08
> api_afterMovies - TIME: 0.38
> api_Match - TIME: 1.82
> api_Comp - TIME: 0.11
> api_Disp - TIME: 0.02