Results

2 Entities | 5 Marked | 0 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "Article","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://cesmad.sk"}, "headline":"?ESMAD Slovakia | ?ESMAD Slovakia","description":"Zdru?enie cestných dopravcov Slovenskej republiky | Komplexné slu?by pre dopravcov: Refundácia DPH zo zahrani?ia, PZP, Objendávka trajektov, ?kolenia, Dialni?né karty, Víza, Karnety TIR, Karty...","image":{"@type": "ImageObject", "url": "https://cesmad.sk/data/app/cesmad_logo_5a4d293d7e9b3.jpg", "width": 291, "height": 131},"about":[{"@type": "Country","name": "Slovakia","sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia"},{"@type": "Country","name": "Cyprus","sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus"},{"@type": "Country","name": "Malta","sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Malta"},{"@type": "Country","name": "Turkmenistan","sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan"},{"@type": "Country","name": "Uzbekistan","sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan"}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2023-05-30T05:55:32","dateModified":"2023-05-30T05:55:32"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Slovakia Slovakia Country - - 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Country">
        <span itemprop="name">Slovakia</span>
        <link itemprop="sameAs" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia" />
</span>
Cyprus Cyprus Country - - 0 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Country">
        <span itemprop="name">Cyprus</span>
        <link itemprop="sameAs" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus" />
</span>
Malta Malta Country - - 0 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Country">
        <span itemprop="name">Malta</span>
        <link itemprop="sameAs" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Malta" />
</span>
Turkmenistan Turkmenistan Country - - 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Country">
        <span itemprop="name">Turkmenistan</span>
        <link itemprop="sameAs" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan" />
</span>
Uzbekistan Uzbekistan Country - - 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Country">
        <span itemprop="name">Uzbekistan</span>
        <link itemprop="sameAs" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan" />
</span>
Bratislava Bratislava Place - Q1780 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Bratislava</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bratislava" />
</span>
Cookie Cookie Thing Food and Beverages Q13266 20 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Cookie</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cookie" />
</span>

TEXT

?ESMAD Slovakia | ?ESMAD Slovakia

?ESMAD Slovakia<span itemscope itemtype="http://schema.org/Country">
        <span itemprop="name">Slovakia</span>
        <link itemprop="sameAs" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia" />
</span>
| ?ESMAD Slovakia

Zdru?enie cestných dopravcov Slovenskej republiky | Komplexné slu?by pre dopravcov: Refundácia DPH zo zahrani?ia, PZP, Objendávka trajektov, ?kolenia, Dialni?né karty, Víza, Karnety TIR, Karty...

Informácie pod'a krajín

Albánsko Arménsko Azerbajd?an Belgicko Bielorusko Bosna a Hercegovina Bulharsko ?eská republika Chorvátsko ?ierna Hora Cyprus Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Grécko Gruzínsko Holandsko Írsko Kazachstan Kirgizsko Litva Loty?sko Luxembursko Macedónsko Ma?arsko Malta Moldavsko Nemecko Nórsko Po?sko Portugalsko Rakúsko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko ?panielsko Srbsko ?vaj?iarsko ?védsko Tad?ikistan Taliansko Turecko Turkmenistan Ukraina Uzbekistan Ve?ká Británia

?ESMAD Assistance

?asopis Kilometer

Motoexpert eShop

Rezervácia trajektov

Tachografové karty

Galvaniho 15/C

821 04 Bratislava<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Bratislava</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bratislava" />
</span>

Galvaniho 15C, budova GBC III

821 04 Bratislava

PON ? PIA Otváracie hodiny:

V'etky informácie zverejnené na internetovej stránke www.cesmad.sk a prostredníctvom elektronickej konferencie Infomail sa mô'u ?alej pou'íva? len s predchádzajúcim písomným súhlasom Zdru'enia ?ESMAD Slovakia.

Created by: CREBISO

Prosím ?akajte ...

Global site tag (gtag.


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 2.15
> api_Cat - TIME: 0.24
> api_Get - TIME: 0.43
> api_beforeFind - TIME: 0.26
> api_afterFind - TIME: 1.05
> api_afterPlaces - TIME: 0.05
> api_afterProducts - TIME: 0.11
> api_afterMovies - TIME: 0.16
> api_Match - TIME: 1.63
> api_Comp - TIME: 0.53
> api_Disp - TIME: 0.02