Results

28 Entities | 25 Marked | 29 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "Article","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://carsanitar.org"}, "headline":"C.A.R. Sanitar Deva - C.A.R. Sanitar Deva","description":"ASOCIA?IA C.A.R. SANITAR DEVA este o institu?ie financiar? nebancar? ce ofer? servicii de financiare respectând principiile tradi?ionale ale întrajutor?rii","image":{"@type": "ImageObject", "url": "https://www.carsanitar.org/wp-content/uploads/2022/07/logo-car-M.png", "width": 200, "height": 200},"about":[{"@type": "Place","name": "Deva","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Deva,_Romania", "https://www.wikidata.org/wiki/Q204850"]},{"@type": "Thing","name": "car","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Car", "https://www.wikidata.org/wiki/Q1420"]},{"@type": "Thing","name": "social","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Social", "https://www.wikidata.org/wiki/Q345367"]},{"@type": "Thing","name": "din","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector"]},{"@type": "Thing","name": "Cu","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Copper", "https://www.wikidata.org/wiki/Q753"]}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2022-10-07T01:59:19","dateModified":"2022-10-07T01:59:19"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
Deva Deva, Romania Place - Q204850 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Deva</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Deva,_Romania" />
</span>
car Car Thing Automobiles Q1420 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">car</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Car" />
</span>
social Social Thing Civil Society Q345367 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">social</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Social" />
</span>
din DIN connector Thing Electronics 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">din</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector" />
</span>
Cu Copper Thing Chemistry Q753 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Cu</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Copper" />
</span>
www.medicover.com - Organization - - 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">www.medicover.com</span>
        <link itemprop="url" href="http://www.medicover.com">
</span>
carsanitar.org - Organization - - 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">carsanitar.org</span>
        <link itemprop="url" href="http://carsanitar.org">
</span>
website Website Thing Marketing and Advertising Q35127 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">website</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Website" />
</span>
experience Experience Thing Sciences Q164359 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">experience</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Experience" />
</span>
browser Web browser Thing Hi-Tech Q6368 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">browser</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser" />
</span>
consent Consent Thing Law 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">consent</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Consent" />
</span>
security Computer security Thing Q3510521 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">security</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security" />
</span>
GDPR General Data Protection Regulation Thing Hi-Tech 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">GDPR</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation" />
</span>
user User (computing) Thing Hi-Tech Q278368 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">user</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/User_(computing)" />
</span>
Performance Performance Thing Civil Society Q35140 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Performance</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Performance" />
</span>
sharing Sharing Thing Civil Society Q459221 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">sharing</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing" />
</span>
content Web content Thing Hi-Tech Q3948731 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">content</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Web_content" />
</span>
platforms Computing platform Thing Software Q241317 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">platforms</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Computing_platform" />
</span>
user experience User experience Thing Marketing and Advertising Q1047808 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">user experience</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/User_experience" />
</span>
information Information Thing Civil Society Q11028 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">information</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Information" />
</span>
bounce rate Bounce rate Thing Marketing and Advertising Q895134 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">bounce rate</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_rate" />
</span>
traffic Web traffic Thing Marketing and Advertising Q1172573 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">traffic</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Web_traffic" />
</span>
Advertisement Advertising Thing Marketing and Advertising Q37038 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Advertisement</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising" />
</span>
marketing Marketing Thing Marketing and Advertising Q39809 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">marketing</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing" />
</span>
campaigns political campaign Thing Politics Q847301 4 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">campaigns</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/political_campaign" />
</span>

Rejected entities (see configuration)

Healthcare: Clinic (=> Clinic)

TEXT

C.A.R. Sanitar Deva<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Deva</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Deva,_Romania" />
</span>
- C.A.R. Sanitar Deva

C.A.R. Sanitar Deva - C.A.R. Sanitar Deva

Despre C.A.R. Sanitar Deva

car<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">car</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Car" />
</span>
Sanitar Deva este o institu'ie financiar? nebancar? ce ofer? servicii de economisire, consiliere
financiar? ?i creditare respectând principiile tradi'ionale ale întrajutor'rii, a'a cum au fost ele stabilite
acum mai bine de 100 de ani, dar într-un cadru dinamic ?i modern, adaptat zilelor noastre.

Fondat? în 1997, ca asocia'ie f'r? scop patrimonial, a dovedit pe parcursul celor 24 de ani, excelen?? în dezvoltarea de servicii financiare, oferind o gam? variat? de ajutoare sociale nerambursabile,
împrumuturi în condi'ii avantajoase ?i un sistem de economisire performant neimpozabil conform legii.

Principiul de func'ionare al C.A.R. Sanitar este unul simplu ?i foarte transparent: economiile realizate în cadrul institu'iei sunt investite în împrumuturi, iar la final de an, venitul realizat dup? sc'derea
cheltuielilor de operare sunt distribuite propor'ional, în func'ie de valoarea fondul social<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">social</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Social" />
</span>
acumulat,
fiec'rui membru.

Important ! Pentru informa'ii interesante cu privire la s'n?tate ?i discounturi prin partenerii no'tri, vizita'i site-ul nostru: www.reabilitare.eu

Serviciile C.A.R. Sanitar Deva

Analiza rapid? a documentelor

Economii pentru to'i

Ajutoare sociale nerambursabile

Contacteaz?-ne la unul dintre numerele de telefon afi'ate sau completeaz? formularul pentru a lua leg'tura cu speciali'tii no'tri !

Str. M Kogalniceanu 4, et 1 330013 Deva

Partenerul C.A.R Sanitar, Destine Holidays - Brokerul tau de vacante ofer? cea mai larg? gam? de produse din<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">din</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector" />
</span>
pia??. Destine Holidays v? invit? în hypermarketul de vacan'e pentru a evada din cotidian. Contacta'i-ne pentru mai multe detalii ! www.destine-holidays.ro

C.A.R. Sanitar este ini'iator al ideii reabilitare.eu, care are ca scop principal facilitarea accesului la asisten?? medical? în mediul privat. Contacta'i-ne pentru detalii !
www.reabilitare.eu

Clinic? de recuperare din ora'ul Deva, ofer? în parteneriat cu C.A.R. Sanitar Deva o reducere de 10% la toate pachetele de recuperare pentru membrii no'tri ! Contacta'i-ne pentru detalii !

Synevo este unul dintre cei mai importan'i furnizor de servicii de diagnostic de laborator din România, oferind peste 2.000 de tipuri de analize uzuale ?i avansate, care acoper? o gam? larg? de servicii de laborator, de la teste de preven'ie pân? la monitorizarea tratamentelor.Synevo România administreaz? o re'ea na'ional? de 21 laboratoare ?i 147 de centre de recoltare a probelor biologice, amplasate în zone u'or de accesat din 65 de localit??i. Peste 1.400 de angaja'i sunt implica'i în deservirea a mai mult de 3,5 milioane de clien'i, prin realizarea a peste 17 milioane de teste anual. Cu<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Cu</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Copper" />
</span>
o experien?? de 26 ani în pia??, Synevo România sus'ine profesioni'tii din domeniul s'n?t??ii, unit??ile medicale, cercet'torii, companiile farmaceutice ?i pacien'ii în vederea lu'rii unor decizii informate ?i ofer? acces la platforme digitale care permit experien'e personalizate pentru clien'i. (www.synevo.ro) Synevo România face parte din Medicover AB, unul dintre cei mai importan'i furnizori interna'ionali de servicii medicale ?i diagnostic, cu sediul central în Suedia, listat? ?i cotat? la Bursa NASDAQ Stockholm. (www.medicover.com<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">www.medicover.com</span>
        <link itemprop="url" href="http://www.medicover.com">
</span>
).

  • Este gratuit pentru consumatori;
  • Solu'ionare rapid? (maxim 30 de zile)
  • Evitarea proceselor lungi ?i costisitoare din instan??
  • Insolven'a este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaz? prin insuficien'a fondurilor b'ne'ti disponibile pentru plata datoriilor, pe masur? ce acestea devin scadente.

Casa de Ajutor Reciproc este o institu'ie financiar? nebancar?, organizat? cu scopul sprijinirii ?i intrajutor'rii financiare a membrilor asocia'i.

Informa'ii de Contact

Str. M Kogalniceanu 4, et 1 330013 Deva

office@carsanitar.org<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">carsanitar.org</span>
        <link itemprop="url" href="http://carsanitar.org">
</span>

Designed&Developed by WEDEV IT

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru pentru a v? oferi cea mai relevant? experien??, amintindu-v? preferin'ele ?i vizitele repetate. F'când clic pe ?Accept toate?, sunte'i de acord cu utilizarea TOATE cookie-urile. Cu toate acestea, pute'i accesa ?Set'ri cookie? pentru a oferi un consim??mânt controlat.

Privacy Overview

This website<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">website</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Website" />
</span>
uses cookies to improve your experience<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">experience</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Experience" />
</span>
while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">browser</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser" />
</span>
as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">consent</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Consent" />
</span>
. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">security</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security" />
</span>
features of the website, anonymously.

This cookie is set by GDPR<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">GDPR</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation" />
</span>
Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">user</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/User_(computing)" />
</span>
consent for the cookies in the category "Analytics".

The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Performance</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Performance" />
</span>
".

The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">sharing</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing" />
</span>
the content<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">content</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Web_content" />
</span>
of the website on social media platforms<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">platforms</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Computing_platform" />
</span>
, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">user experience</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/User_experience" />
</span>
for the visitors.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">information</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Information" />
</span>
on metrics the number of visitors, bounce rate<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">bounce rate</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_rate" />
</span>
, traffic<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">traffic</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Web_traffic" />
</span>
source, etc.

Advertisement<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Advertisement</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising" />
</span>
cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">marketing</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing" />
</span>
campaigns<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">campaigns</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/political_campaign" />
</span>
. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 8.38
> api_Cat - TIME: 0.34
> api_Get - TIME: 1.58
> api_beforeFind - TIME: 0.21
> api_afterFind - TIME: 1.5
> api_afterPlaces - TIME: 0.15
> api_afterProducts - TIME: 0.14
> api_afterMovies - TIME: 0.06
> api_Match - TIME: 2.07
> api_Comp - TIME: 0.81
> api_Disp - TIME: 0.05