Results

25 Entities | 22 Marked | 33 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "Article","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://bodrumhaber.com.tr"}, "headline":"Bodrum Haber - Bodrumdan Haberiniz Olsun","description":"Bodrum haberleri, son dakika canl? bodrum haberlerini takip edebilir online olarak s?cak bodrum haberlerini okuyabilirsiniz.","image":{"@type": "ImageObject", "url": "https://bodrumhaber.com.tr/wp-content/uploads/2024/07/konut-fiyatlari-artacak-mi-konut-almak-icin-uygun-zaman-mi-iste-sektorlerde-degerlendirmeler-m4WhEV2E.jpg", "width": 1280, "height": 720},"about":[{"@type": "Place","name": "bodrum","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Bodrum", "https://www.wikidata.org/wiki/Q172267"]},{"@type": "Organization","name": "Bu","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University", "https://www.wikidata.org/wiki/Q49110"]},{"@type": "Thing","name": "Ta","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Tantalum", "https://www.wikidata.org/wiki/Q1123"]},{"@type": "Thing","name": "Bayram","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Eid_al-Adha", "https://www.wikidata.org/wiki/Q514400"]},{"@type": "Place","name": "Antalya","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Antalya", "https://www.wikidata.org/wiki/Q6487"]}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2024-07-16T01:15:42","dateModified":"2024-07-16T01:15:42"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
bodrum Bodrum Place - Q172267 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">bodrum</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bodrum" />
</span>
Bu Boston University Organization Education Q49110 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Bu</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University" />
</span>
Ta Tantalum Thing Chemistry Q1123 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Ta</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tantalum" />
</span>
Bayram Eid al-Adha Thing Religion Q514400 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Bayram</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Eid_al-Adha" />
</span>
Antalya Antalya Place - Q6487 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Antalya</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Antalya" />
</span>
TL Thallium Thing Chemistry Q932 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">TL</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Thallium" />
</span>
CHP Republican People's Party (Turkey) Organization Politics Q19079 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">CHP</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_People's_Party_(Turkey)" />
</span>
Galatasaray Galatasaray S.K. (football) SportsTeam Football Q495299 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/SportsTeam">
        <span itemprop="name">Galatasaray</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Galatasaray_S.K._(football)" />
</span>
TFF Turkish Football Federation Organization Football Q726183 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">TFF</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_Football_Federation" />
</span>
Euro 2024 Euro Thing Economy Q4916 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Euro 2024</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Euro" />
</span>
Paris Paris Place - Q90 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Paris</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Paris" />
</span>
Yunanistan xyzgh Greece Place - Q41 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Yunanistan</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/xyzgh_Greece" />
</span>
Olimpia Olimpia Milano SportsTeam Basketball Q36362 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/SportsTeam">
        <span itemprop="name">Olimpia</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Olimpia_Milano" />
</span>
Novak Djokovic Novak Djokovic Person Tennis Q5812 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Novak Djokovic</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Novak_Djokovic" />
</span>
Monte Carlo Monte Carlo Place - Q45240 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">Monte Carlo</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo" />
</span>
Tak Kurdistan Freedom Falcons Organization Terrorism Q1565220 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Tak</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kurdistan_Freedom_Falcons" />
</span>
Euroleague Euroleague Basketball Thing Basketball Q185982 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Euroleague</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Euroleague_Basketball" />
</span>
Tan Sa - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Tan Sa</span>
</span>
Tarkan Tarkan Person Music Q446159 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Tarkan</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tarkan" />
</span>
Nobel Nobel Prize Thing Award Q7191 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Nobel</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize" />
</span>
Metin Akp - Person - - 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Metin Akp</span>
</span>
Margot Robbie Margot Robbie Person Movies/TV Q1924847 5 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <span itemprop="name">Margot Robbie</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Margot_Robbie" />
</span>

TEXT

Bodrum Haber - Bodrumdan Haberiniz Olsun

Bodrum Haber - Bodrumdan Haberiniz Olsun

bodrum<span itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
        <span itemprop="name">bodrum</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bodrum" />
</span>
haberleri, son dakika canl? bodrum haberlerini takip edebilir online olarak s?cak bodrum haberlerini okuyabilirsiniz.

Rodos Adas??nda kap?da kalan Türk turistlerin ma?duriyeti giderilecek

Kap'da vize uygulamas'nda ya'anan aksakl'klar nedeniyle, Bayram tatilinde Rodos Adas??nda konaklayamayan Türk turistler ma'duriyet ya'am??t?. Bu<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Bu</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University" />
</span>
ma'duriyetin giderilebilmesi ad'na, ma'dur olan Türkleri ileri bir tarihte...

Ta? Tepeler Projesi, ?anl?urfa?ya turist çekmeye devam ediyor

100 kilometrelik bölgede aralar'nda Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulundu'u 12 ayr? alanda neolotik döneme ili'kin yürütülen Ta? Tepeler Projesi, yerli ve yabanc? turistlerin...

Bayram tatilinde k?y? ?eridindeki otellerde dolulu?un yüzde 80?e ula?mas? bekleniyor

Türkiye Otelciler Birli'i (TÜROB) Ba'kan? Müberra Eresin, bayram tatilinin uzamas'n?n k'y? bölgelerdeki otellerin doluluk oranlar'n?n artmas'na önemli katk? sa'layaca??n? belirterek, ?K'y?larda yerli ve yabanc? misafirlerimizin...

Düzce'de s'cak havada serinlemek isteyen adrenalin tutkunlar? Melen Çay??nda rafting yap'p yüzdü.

Bayram tatilinde en çok Antalya tercih ediliyor

9 güne uzayan Kurban Bayram? tatilinde en çok ra'bet edilen kent Antalya oldu.

Konut fiyatlar? artacak m?? Konut almak için uygun zaman m?? ??te sektörlerde de'erlendirmeler !

Fuzul Topraktan, 1 milyar TL<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">TL</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Thallium" />
</span>
yat'r?ma imza att?

Kira zamm'nda uzla??lamazsa ne olur? Kira zamm? arabulucuya gider mi, ne zaman dava aç'l?r?

Uzman? uyard?: Hijyenik olmayan havuzlar hayati risk ta??yor

Lahmacuncunun Suçu Ne (!)

Bakan Mehmet ?im'ek: Enflasyonu dü?ürece'iz ve gelir da??l'm?n? iyile'tirece'iz

Bilimsel ara't?rma: Diyabet ve kalp krizi aras'ndaki çarp'c? ili'ki

CHP<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">CHP</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_People's_Party_(Turkey)" />
</span>
Tüzük Kurultay? haz'rl'klar?: Kurultay ertelenebilir mi?

Sigara içme oranlar? dü?erken kanser neden art'yor?

bodrum'da Uyu'turucu operasyonunda 3 ki'i tutukland?

Bodrum Belediye meydan'na plaj yap'p eylem yapt'lar

CHP Mu'la ?l Kad'n Kollar??n'n yeni ba'kan? Genço'lu oldu

Hillside Bodrum için 30 milyon euroluk kredi sözle'mesi

Bodrum?da üretilen milyon dolarl?k lüks yat denize indi

Bodrum?da Galatasaray 24. ?ampiyonluk Gecesi

Uzman isim anlatt?: Türkiye ile Almanya?da konut fiyatlar? ayn?

Ayak a?r?s?n?n nedenleri nelerdir? Ayak a?r?s? nas?l geçer?

Spor Haberleri TÜMÜ

Filenin Sultanlar??n?n Paris 2024 Olimpiyatlar??ndaki rakipleri belli oldu

Basketbol Süper Ligi?nde Fenerbahçe Beko 11. kez ?ampiyon oldu

Bahçe?ehir Koleji finalin ilk maç?n? kaybetti

Paris Olimpiyatlar??n?n ate?i yola ç?kt?: ?lk dura?? Yunanistan?daki antik Olimpia

Novak Djokovic, Monte Carlo?da yar? finalde

Dünya Yürüyü? Tak?m ?ampiyonas? için en iyiler Antalya?ya geliyor

Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague finalinde

Fenerbahçe?nin Euroleague play-off?taki rakibi belli oldu

Euroleague?de e?le?meler belli oldu

Bülent Uygun: En az bütçeli ikinci tak?m?z, bugün ligde kalmay? garantiledik!

Uzman? uyard?: Hijyenik olmayan havuzlar hayati risk ta??yor

Bilimsel ara?t?rma: Diyabet ve kalp krizi aras?ndaki çarp?c? ili?ki

Sigara içme oranlar? dü?erken kanser neden art?yor?

Ayak a?r?s?n?n nedenleri nelerdir? Ayak a?r?s? nas?l geçer?

Et ürünleri buzdolab?n?n derin dondurucu k?sm?nda nas?l saklan?r?

Atrofik vajinit neden olur? Atrofik vajinit nedir?

Kültür Sanat Haberleri TÜMÜ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sa?türk, Uluslararas? Bale Yar??malar? Federasyonu Genel Ba?kan Yard?mc?s? oldu

Baz? müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri uzat?ld?

Tarkan??n merakla beklenen ?Kuantum 51? albümü yay?nda

Beceriksiz kart zamparan?n tövbesi: Falstaff

Cumhuriyet?in 100. y?l??Yunus Nadi ad?na verilen ödüller, kültür ya?am?nda önemli bir yere sahip: Türkiye?nin Nobel?i

Usta oyuncu Metin Akp?nar ile Deveku?u Kabare Müzesi?nde bulu?tuk: Kabare gelene?i devam ediyor!

MSG Ba?kan? Ferhat Göçer: Sektörü umutland?ran sonuçlara ula?t?k

Kaz?larda öncelik Türk-?slam eserlerinde

Margot Robbie bu defa da Monpoly oyunu için kollar? s?vad?

Konut fiyatlar? artacak m?? Konut almak için uygun zaman m?? ??te sektörlerde de?erlendirmeler!

Fuzul Topraktan, 1 milyar TL yat?r?ma imza att?

Kira zamm?nda uzla??lamazsa ne olur? Kira zamm? arabulucuya gider mi, ne zaman dava aç?l?r?

Uzman isim anlatt?: Türkiye ile Almanya?da konut fiyatlar? ayn?

Yüzde 25 zam s?n?r? kalk?yor: Kira fiyatlar?nda büyük art?? bekleniyor

Kiradaki yüzde 25 zam s?n?r? kalk?yor? Kira fiyatlar? artacak m?? Kiral?k evler nas?l etkilenecek?

Bodrum Haber

Medya Gündo? bodrum haberleri, son dakika canl? bodrum haberlerini takip edebilir online olarak s'cak bodrum haberlerini okuyabilirsiniz.


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 1.85
> api_Cat - TIME: 0.32
> api_Get - TIME: 1.28
> api_beforeFind - TIME: 0.32
> api_afterFind - TIME: 4.98
> api_afterPlaces - TIME: 0.18
> api_afterProducts - TIME: 0.74
> api_afterMovies - TIME: 0.34
> api_Match - TIME: 6.58
> api_Comp - TIME: 0.8
> api_Disp - TIME: 0.04