Results

13 Entities | 8 Marked | 2 Connections

| 2 credits left

JSON MARKUP

Use Google Structured Data Testing tool to test this markup

Note : Semantic Markup has been restricted to first entities as you are not logged in.

<script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type": "Article","@id":"#main","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage", "@id":"http://betlike.cc"}, "headline":"155 Betlike Güncel Giri? - Betlike Sorunsuz Giri? ! - Betlike Resmi Giri? !","description":"155 Betlike giri? yaparak bankac?l?k seçenekleri ile isterseniz de sanal ödeme seçenekleri ile ödemelerinizi tamamlayabilirsiniz.","image":{"@type": "ImageObject", "url": "https://betlike.cc/wp-content/uploads/2021/08/betlike1000x50.gif", "width": 1000, "height": 50},"about":[{"@type": "Thing","name": "casino","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Casino", "https://www.wikidata.org/wiki/Q133215"]},{"@type": "Thing","name": "Yap","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Yap", "https://www.wikidata.org/wiki/Q209638"]},{"@type": "Thing","name": "platform","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Computing_platform", "https://www.wikidata.org/wiki/Q241317"]},{"@type": "Organization","name": "Bu","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University", "https://www.wikidata.org/wiki/Q49110"]},{"@type": "Thing","name": "Online","sameAs": ["https://en.wikipedia.org/wiki/Internet", "https://www.wikidata.org/wiki/Q75"]}],"author":{"@type":"Organization","url":"/","name":"/"},"publisher":{"@type":"Organization", "name":"/", "url":"/", "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "http://www.example.com", "width": 4, "height": 97}},"datePublished":"2022-12-06T11:55:40","dateModified":"2022-12-06T11:55:40"}</script>

100% ACCURACY
GUARANTED !

Just ask us to configure SemanticMarker to exactly fit your content...

... and it will deliver 100% accurate detailed Schema Markup.

MICRODATA

WordEntityTypeCategoryWikidataFreq.Validate
casino Casino Thing Games Q133215 13 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">casino</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Casino" />
</span>
Yap Yap Thing Animal Q209638 13 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Yap</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Yap" />
</span>
platform Computing platform Thing Software Q241317 13 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">platform</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Computing_platform" />
</span>
Bu Boston University Organization Education Q49110 13 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Bu</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University" />
</span>
Online Internet Thing Hi-Tech Q75 13 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Online</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Internet" />
</span>
Geni Geni.com Thing Hi-Tech Q2621214 13 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Geni</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Geni.com" />
</span>
Tv Television Thing Civil Society Q289 13 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Tv</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Television" />
</span>
VIP Very Important Person Thing Civil Society Q956495 13 %
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">VIP</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Very_Important_Person" />
</span>

Rejected entities (see configuration)

Media and Entertainment: MBS (=> Mainichi Broadcasting System)

Politics: Maksi (=> Maksi)

Finance and Banking: Bitcoin (=> Bitcoin)

Retail and On-line shopping: Storefront (=> Storefront (company))

TEXT

155 Betlike Güncel Giri? - Betlike Sorunsuz Giri? ! - Betlike Resmi Giri? !

155 Betlike Güncel Giri? - Betlike Sorunsuz Giri? ! - Betlike Resmi Giri? !

155 Betlike giri? yaparak bankac?l?k seçenekleri ile isterseniz de sanal ödeme seçenekleri ile ödemelerinizi tamamlayabilirsiniz.

Betlike

Betlike 2013 y'l?nda kurularak bahis, sanal bahisleri, casino<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">casino</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Casino" />
</span>
, paral? oyunlar gibi alanlarda hizmet vermeye ba'lam??t'r.

 T?kla Yeni Adrese Giri? Yap!

Türkiye'deki operasyonlar? online olan ?irket y'llard'r sorunsuz olarak ve üyelerinin sevdi'i ?ekilde hizmetlerini veriyor. ?u anda 155Betlike adresinden ula'abilece'iniz sitenin adres güncellemeleri oldu'u sürece yeni giri? linklerini ana sayfam'zdan bulabilirsiniz.

Betlike Curacao Lisans Denetleme Kurumu taraf'ndan onaylanan ve resmi bir ?ekilde lisansland'r?lan bahis kurulu'udur. Heritage B.V. ad? ile yetkilendiri'mi? olan platform<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">platform</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Computing_platform" />
</span>
143780 s'ra numaras? ile kaydedilmi'tir. Türkçe, ?ngilizce, Rusça, ?branice, Çince, Arapça ve Ukrayna dili sitenin sa'lad??? dil destekleri aras'nda bulunuyor ve bu kadar çe'it aras'ndan sizler de ne kadar yayg'n bir a'da platformca hizmet verildi'ini anlayabilirsiniz.

Betlike Üyelik ??lemleri

Betlike üyelik i'lemleri için Türkiye'den bahis severleri ve casino severleri kabul etmeye devam ederken 18 ya? kural'n? da aksatm'yor. 18?den büyük olan herkes siteye üyeli'ini sorunsuz olu'turabiliyor tabi ki bunun haricinde sitede aktif olan ba'ka bir hesab'n?z'n da bulunmamas? gerekiyor. Bu<span itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
        <span itemprop="name">Bu</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University" />
</span>
kriterleri sa'layan tüm bahis ve casino oyuncular? hesaplar'n? olu'turarak kendilerini e'lenceye b'rakabiliyor. Siteye kaydolurken ilk sayfada yer alan formda kullan'c? ad'n?z?, e ? posta adresinizi, ?ifrenizi girmeniz gerekiyor. ?kinci sayfa üyelik formunda önemlidir. Ki'isel bilgilerin talep edilmekte oldu'u bu k'sm'n eksiksiz doldurulmas? ?artt'r ve üyelerden bunun teyidi belgeler ile istenerek hesap do'rulamas? yap'lmaktad'r. Bundan dolay? mutlaka ki'isel bilgiler sekmesini yanl??s'z bir ?ekilde doldurun. Tüm alanlar? dolduran ve kurallar? da kabul eden herkes üyeli'ini olu'turmu? oluyor.

Betlike Yeni Giri? Adresi

Online<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Online</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Internet" />
</span>
bahis sitesi ülkemizde adreslerini güncelleyerek hizmet sa'lamak durumunda kald??? için üyeler yeni giri? adreslerinden sürekli olarak haberdar olmak istiyor. ?ddaa ile en fazla rekabet eden bahis siteleri aras'nda bulunan platform, gözde siteler aras'nda oldu'u için her online bahis sitesinin ya'ad??? makus talihi ya??yor ve engelleniyor. Bu engellemeler sadece k'sa bir süre sürüyor ve devam'nda hemen yeni giri? adreslerinden üyeler bahis ve casinoya devam edebiliyor. Betlike son giri? adresi ?u anda 146Betlike oland'r. Farkl? bir adrese girmeyiniz !

Deneme Bonusu

Üyeli'inizi al'n ve henüz para yat'rmaya ba'lamadan siteyi test etmek için sunulan bonusu al'n. 15 TL Deneme bonusu siteye ilk defa üyelik alan tüm bahis severlere ve casino oyuncular'n?n hesaplar'na yükleniyor. Bunun için hesab'n?z? açt'ktan sonra canl? deste'e ba'lanman'z ve bonusu talep etmeniz gerekiyor. Yoksa kampanyalardan faydalanamazs'n?z, tabi ki bunun belirli bir zaman? da oldu'u için mutlaka o k'sa zamanda bonusu talep edin ve tüm etkinlikleri test etmeye ba'lay'n. Geni<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Geni</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Geni.com" />
</span>
? oyun havuzundan istedi'iniz oyunlar? oynayabilecek ve para kazanabileceksiniz, hem de sitenin ne kadar kaliteli oldu'unu da görmü? olacaks'n?z.

Betlike Bahis Bölümleri

Gerçek bahis deneyimini ya'amak isteyen bahis severlerin u'rak noktas? olan Betlike üzerinde keyifli bahis oyunlar? ve farkl? bahis seçenekleri üyeleri bekliyor. Klasik bahis oyunlar? ile yeni bahis oyunlar'n? harmanlayan site bahis severlerin s'k?lmadan s'n?rs'z olarak kupon haz'rlamas'na da olanak tan'yor. Platform klasik bahis oyunlar'ndan maç önü bahisleri ve canl? bahislerin yan? s'ra e-spor bahisleri ve sanal oyunlara da bahis yapt'r?yor.

Bahis seçeneklerinin en zevkli yan? ise klasik seçeneklerden olu'mamas'ndan kaynaklan'yor. Özel bahis seçenekleri, uzun vadeli bahis seçenekleri gibi birçok farkl? içerikte bahisler tüm spor dallar'nda mevcut olarak bulunuyor. Zaten bültende yer alan spor dallar'n? inceledikten sonra ne kadar zengin bir bülten oldu'unu anlayacak ve farkl? içeriklere yapt???n'z bahis kuponlar'yla da e'leneceksiniz. Oranlar'n da dolgun olmas? sizleri en keyifli bahislere yönlendirecek. Özel bahis seçenekleri aras'nda yer alan oyuncu bahisleri ya da futbolun kart, korner bahisleri gibi türleri popüler tercihler aras'nda mevcuttur. MBS kural'n?n olmad??? bültende tek maç bahisleri yapabilirsiniz. Betlike TV ile ücretsiz olarak maç izleme uygulamas'ndan sevilen spor dallar'na ve en sevilen maçlar? da izleyebilirsiniz.

Betlike Oyun Bölümleri

Kendi oyun salonunuzu kurmaya ne dersiniz? Günün her saatinde casino lobilerinde ya da paral? oyun salonlar'nda gerçek oyuncular ile bahis yapma keyfini ya'ayabilece'iniz Betlike oyunlar'na hemen kat'labilirsiniz. En sevilen slotlar, en popüler canl? casino oyunlar?, tombala, Tv<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">Tv</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Television" />
</span>
oyunlar'yla heyecan? zirvede ya'ay'n.

Casino slotlar'nda; 3D slot, klasik slot, kaz? kazan oyunlar? gibi klasik türler bulunuyor. 20?den fazla marka oyunlar'n? lobide sergilerken casino severler de oyunlarda çark çevirerek kazanç ve freespin elde etmeye çal???yor. Casino slotlar'n? da ücretsiz bir ?ekilde oynayabiliyorlar, bu test ve deneme modu olarak dü?ünülebiliyor.

Canl? casinoda ise oyun severlerin tercihleri en popüler kumar oyunlar'ndan yana oluyor. Farkl? versiyonlara sahip olan poker oyunlar?, Türk krupiyelerin harika sunumlar? ile blackjack ve rulet oyunlar? sizleri bekliyor. Baccarat masalar'nda da her zaman h'zl? bahisler yap'larak kazanca kolay ula??labiliyor. Odalar limitlerine göre normal ve VIP<span itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
        <span itemprop="name">VIP</span>
        <link itemprop="sameAs" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Very_Important_Person" />
</span>
masalar olarak ayr'l?yor.

Canl? tombala lobisi de sitenin sevilen oyun bölümleri aras'nda bulunuyor. Kartlar? alan oyun severler turlara kat'larak bingo demeye çal???yor !

Betlike Para Yat'rma

Hesaplar'n?z? gürletmek için Betlike para yat'rma sisteminden isterseniz bankac'l?k seçenekleri ile isterseniz de sanal ödeme seçenekleri ile ödemelerinizi tamamlayabilirsiniz. Yat'r?m i'lemlerinde her kullan'c? ödemelerinden sonra yat'r?m bonuslar? alabiliyor.

  • NetPapara, TRPays Papara, Papara Key, Banka Havalesi, Maksi Papara, PeP, An'nda havale, Jeton, RocketPay, H'zl? Havale, An'nda MeFeTe ve TRPeP ile 100 ? 10.000 TL
  • PayFix, Güvenli Havale, PenaPay, OzmoPay 1 ? 10.000 TL
  • Bitcoin ile 100 ? 50.000 TL
  • KriptoPay 250 ? 100.000 TL
Betlike Bonus Seçenekleri

Spor bahisleri ve casino oyunlar? bonuslar? ile oyun keyfini daha derinlemesine ve daha kazançl? ya'ay'n.

Betlike 2022
Storefront ile yap?ld?.


> api_Check - TIME: 0.01
> api_Load - TIME: 0
> api_Format - TIME: 2.56
> api_Cat - TIME: 0.32
> api_Get - TIME: 1.44
> api_beforeFind - TIME: 0.18
> api_afterFind - TIME: 1.45
> api_afterPlaces - TIME: 0.1
> api_afterProducts - TIME: 0.11
> api_afterMovies - TIME: 0.09
> api_Match - TIME: 1.93
> api_Comp - TIME: 1
> api_Disp - TIME: 0.02